Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 93 a i lov om social service

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 228 af 31. marts 2004 om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 93 a i lov om social service foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 4 , og § 3, stk. 2 , ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Socialministeriet, den 14. december 2005

Eva Kjer Hansen

/Peter Juul