Den fulde tekst
L 105
Forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om folkehøjskoler. (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet og adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager (LA)).
Fremsat skr 15/11 18
Lovf som fremsat 15/11 18
1.beh 21/11 18
Betænkning 13/12 18
2.beh 18/12 18
Lovf optrykt efter 2.beh 18/12 18 Tillæg H
Tillægsbet 19/12 18
3.beh 20/12 18
Lovf som vedt 20/12 18
Lov nr 1736 af 27. december 2018
Ordførere: (1.beh) Orla Hav (S), Marlene Harpsøe (DF), Anni Matthiesen (V), Jakob Sølvhøj (EL), Henrik Dahl (LA).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Merete Riisager).
Efter 1.beh henvist til Undervisningsudvalget(UNU).
Efter 2.beh henvist til Undervisningsudvalget(UNU).
Lovforslaget er en del af udmøntningen af "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" fra 13. oktober 2017.
Lovforslaget indeholder bl.a. et initiativ om indførelse af specialpædagogisk bistand til voksne på de almene og erhvervsrettede voksenuddannelser og en ordning, der sikrer adgang til specialpædagogisk bistand i overgangen mellem uddannelsesniveauer. Herudover indebærer lovforslaget adgang til etablering af en ordning, der skal sikre et friere leverandørvalg af ydelser inden for specialpædagogisk bistand.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 99 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod stemte 0.