Den fulde tekst
L 113
Forslag til lov om ændring af værgemålsloven, lov om valg til Folketinget, lov om tinglysning og lov om Det Centrale Personregister. (Valgret til personer under værgemål og forvaltning af tortgodtgørelse tilkendt personer under værgemål).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen ()).
Fremsat skr 20/11 18
Lovf som fremsat 20/11 18
1.beh 4/12 18
Betænkning 13/12 18
2.beh 18/12 18
3.beh 20/12 18
Lovf som vedt 20/12 18
Lov nr 1722 af 27. december 2018
Ordførere: (1.beh) Kaare Dybvad (S), Karina Adsbøl (DF), Jan E. Jørgensen (V), Rasmus Vestergaard Madsen (EL), Christina Egelund (LA), René Gade (ALT), Karsten Hønge (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget har for det første til formål at indføre en ny mulighed for delvis fratagelse af en persons retlige handleevne, hvilket bl.a. vil indebære, at personen bevarer valgretten til folketingsvalg.
Lovforslaget har for det andet til formål at indføre et krav om, at tortgodtgørelse – uanset beløbets størrelse – tilkendt en person under værgemål skal indsættes i en forvaltningsafdeling og således ikke kan forvaltes af værgen.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.