Den fulde tekst

L 115

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).

Fremsat skr 20/11 18
Lovf som fremsat 20/11 18
1.beh 4/12 18
Betænkning 13/12 18
Ændringsforslag nr. 13-32 af 17.12.2018 uden for betænkningen af skatteministeren (Karsten Lauritzen) 17/12 18 Tillæg B
2.beh 18/12 18
Lovf optrykt efter 2.beh 18/12 18 Tillæg H
Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 19.12.2018 til 3. behandlingen af skatteministeren (Karsten Lauritzen) 19/12 18 Tillæg B
3.beh 20/12 18
Lovf som vedt 20/12 18

Lov nr 1729 af 27. december 2018

Ordførere: (1.beh) Jesper Petersen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Leif Mikkelsen (LA), Julius Graakjær Grantzau (ALT), Anders Johansson (KF)
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU).

Formålet med lovforslaget er at videreføre de hidtidige vurderinger i 1 år mere end hidtil forudsat, dvs. med i alt 2 år, så de første nye ejerboligvurderinger vil skulle foretages pr. 1. januar 2020, mens vurderinger af erhvervsejendomme m.v. foretages pr. 1. januar 2021. Dette skyldes, at it-systemet, som skal understøtte de nye vurderinger, endnu ikke er helt færdigudviklet.
Desuden indeholder lovforslaget en udskydelse af den nye vurderingsankenævnsstruktur til den 1. januar 2020, ligesom funktionsperioden for de nuværende vurderingsankenævn, skatteankenævn og fælles ankenævn foreslås forlænget til og med den 31. januar 2019. Endelig foreslås det at udskyde de nye regler i skatteforvaltningsloven for behandling af klagesager, som er vedtaget ved lov nr. 688 af 8. juni 2017, så de får virkning fra det tidspunkt, hvor funktionsperioden for de nye ankenævn efter lovforslaget begynder, dvs. den 1. januar 2020.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 100 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 9 (EL).