Den fulde tekst

L 114

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).

Fremsat skr 20/11 18
Lovf som fremsat 20/11 18
1.beh 27/11 18
Betænkning 17/1 19
2.beh 22/1 19
Lovf optrykt efter 2.beh 22/1 19 Tillæg H
3.beh 24/1 19
Lovf som vedt 24/1 19

Lov nr 84 af 30. januar 2019

Ordførere: (1.beh) Jesper Petersen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Preben Bang Henriksen (V), Rune Lund (EL), Joachim B. Olsen (LA), Julius Graakjær Grantzau (ALT), Andreas Steenberg (RV)
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU).

Formålet med lovforslaget er at give bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, at forbedre vilkårene for opsparing i investeringsinstitutter og at fritage udenlandske investorer for udbyttebeskatning af udbytte fra danske investeringsinstitutter.
Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra november 2017.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 87 (S, DF, V, LA, RV og KF), imod stemte 19 (EL, ALT og SF), hverken for eller imod stemte 0.