Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1316 af 20. november 2015 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1454 af 30. november 2016, bekendtgørelse nr. 256 af 5. april 2018 og bekendtgørelse nr. 913 af 26. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ethvert andet begreb, som er defineret i OECD’s standard for automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti i skatteforhold (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters), som inkluderer kommentarerne til standarden, men ikke er defineret i denne bekendtgørelse, skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med standarden.«

2. I § 43, stk. 1, nr. 2, litra b, ændres »liste B og C« til: »liste B eller C«.

3. Efter kapitel 10 b indsættes:

»Kapitel 10 c

Fortolkning

§ 108 d. Denne bekendtgørelse skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med OECD’s standard for automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti i skatteforhold (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters), som inkluderer kommentarerne til standarden.«

4. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Skatteministeriet, den 27. november 2018

Karsten Lauritzen

/ Per Hvas


Bilag 1

»Bilag 1

Liste A. Jurisdiktioner, som er Deltagende jurisdiktioner, jf. § 43, stk. 1, nr. 1 eller 3:

1) Andorra

2) Belgien

3) Bulgarien

4) Cypern

5) Det Forende Kongerige

6) Estland

7) Finland

8) Frankrig

9) Gibraltar

10) Grækenland

11) Irland

12) Italien

13) Kroatien

14) Letland

15) Liechtenstein

16) Litauen

17) Luxembourg

18) Malta

19) Monaco

20) Nederlandene

21) Polen

22) Portugal

23) Rumænien

24) Saint-Barthélemy

25) San Marino

26) Schweiz

27) Slovakiet

28) Slovenien

29) Spanien

30) Sverige

31) Tjekkiet

32) Tyskland

33) Ungarn

34) Østrig

Liste B. Jurisdiktioner, som er Deltagende jurisdiktioner, jf. § 43, stk. 1, nr. 2, og som der skal indberettes om efter kapitel 9 vedrørende kalenderåret 2018 og senere kalenderår:

1) Anguilla

2) Antigua og Barbuda

3) Argentina

4) Aruba

5) Aserbajdsjan

6) Australien

7) Bahamas

8) Bahrain

9) Barbados

10) Belize

11) Bermuda

12) Brasilien

13) Canada

14) Cayman-øerne

15) Chile

16) Colombia

17) Cook-øerne

18) Costa Rica

19) Curacao

20) De Britiske Jomfruøer

21) De Forenede Arabiske Emirater

22) Den Russiske Føderation

23) Folkerepublikken Kina

24) Færøerne

25) Ghana

26) Grenada

27) Grønland

28) Guernsey

29) Hong Kong

30) Indien

31) Indonesien

32) Island

33) Isle of Man

34) Israel

35) Japan

36) Jersey

37) Korea

38) Kuwait

39) Libanon

40) Macau

41) Malaysia

42) Marshall-øerne

43) Mauritius

44) Mexico

45) Montserrat

46) Nauru

47) Nederlandene, for så vidt angår Bonaire, Sint Eustatius og Saba

48) New Zealand

49) Nigeria

50) Niue

51) Norge

52) Pakistan

53) Panama

54) Qatar

55) Saint Kitts og Nevis

56) Saint Lucia

57) Saint Vincent og Grenadinerne

58) Samoa

59) Saudi-Arabien

60) Seychellerne

61) Singapore

62) Sint Maarten

63) Sydafrika

64) Turks- og Caicosøerne

65) Tyrkiet

66) Uruguay

67) Vanuatu

Liste C. Jurisdiktioner, som er Deltagende jurisdiktioner, jf. § 43, stk. 1, nr. 2, og som der skal indberettes om efter kapitel 9 vedrørende kalenderåret 2019 og senere kalenderår:

1) Albanien

2) Ecuador

3) Kasakhstan

4) Liberia«