Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0159

SE og HØR får kritik for manglende forelæggelse

SE og HØR bragte i juli 2018 oplysninger om, at klager lever som tigger og bor på gaden i Los Angeles, USA. Oplysningerne om klagers livsforhold adskiller sig fra SE og HØRs oplysninger i december 2017 til februar 2018, hvor SE og HØR i flere artikler blandt andet anførte, at klager havde fået fast bolig. Pressenævnet fandt, at SE og HØR har bragt påstande, der kan være skadelige, krænkende eller agtelsesforringende for klager uden at give klager mulighed for at kommentere påstandene. Pressenævnet udtalte derfor kritik.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen “’De unge mødre’-[Klager] truer radiovært” bragt af SE og HØR på hjemmesiden seoghoer.dk den 13. juli 2018, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager] har klaget over, at SE og HØR mod bedre vidende har bragt ukorrekte oplysninger om hendes livsforhold.

1 Sagsfremstilling

I den påklagede artikel ”’De unge mødre’ – [Klager] truer radiovært” bragt den 13. juli 2018 af SE og HØR på hjemmesiden seoghoer.dk er der indsat links til seks tidligere artikler vedrørende [Klager] alle bragt af SE og HØR på hjemmesiden seoghoer.dk. Det drejer sig om følgende artikler: ”Gravide [Klager]: - Jeg har måske kræft” bragt den 28. december 2017”, ”[Klager] har født en lille pige” bragt den 22. januar 2018, ”Tiggeri og baby: Sådan tjener [Klager] penge nu” bragt den 1. februar 2018, ”Premiere på ”De unge mødre”: Sådan kæmper [Klager] for sin søn” bragt den 6. februar 2018, ”Sådan vil [Klager] afsone sin dom, hvis hun kendes skyldig” bragt den 7. maj 2018 og artiklen ”Har født to børn: Nu viser [Klager] kroppen frem” bragt den 5. juli 2018.

Af artiklen ”Gravide [Klager]: - Jeg har måske kræft” bragt den 28. december 2017 fremgår det blandt andet:

”[…]

Hun havde håbet på et godt liv i Guds eget land – men har i en længere periode levet som hjemløs under en motorvejsbro, hvor hun tjente til dagen og vejen ved at tigge penge fra gavmilde forbipasserende.

Nu har den unge mor heldigvis fået fast bolig, hvilket kom på et belejligt tidspunkt. [Klager] er nemlig gravid med sin Hiv-smittede kæreste.

[…]”

Af artiklen ”[Klager] har født en lille pige” bragt den 22. januar 2018 fremgår det blandt andet:

”[…]

Indtil for nylig var hun hjemløs i USA, men har siden fået et sted at bo sammen med [Person A] og sin mor.

[…]”

Af artiklen ”Tiggeri og baby: Sådan tjener [Klager] penge nu” bragt den 1. februar 2018 fremgår det blandt andet:

”[…]

Lige inden jul fik hun dog tag over hovedet, i sidste uge kom datteren [Klagers datter], som hun har fået med sin Hiv-smittede forlovede [Person A], til verden.

[Klager] har fået så mange spørgsmål om, hvordan hun nu tjener penge, når hun nu har en lille baby at tage sig af, at hun nu adresserer emnet på sin blog.

- Først og fremmest så er vores husleje "sikret" de næste to år, da vi er på subsidy (tilsvarende boligsikring), men hvor vi betaler 40 procent af vores indkomst uanset hvad den er. . . Lige nu i calworks (velfærdsydelse i Californien, red.) vil vi få omkring $600 (knap 3600 kr., red) og skal så betale omkring $240 (1400 kr., red) mod vores husleje, skriver [Klager] på sin blog.

[…]

Den unge mor fortæller på sin blog, at hun og [Person A] er stoppet med at tigge, og de nu satser på, han snart får et job.

- Før [Klagers datter] kom, gik vi jo ud og panhandlede (tiggede, red.) og fik til fornøjelser og mad den vej igennem, men med [Klagers datter] synes jeg simpelthen bare, at det er forkert. Jeg vil ikke bruge min datter til at skrabe penge sammen, så hvis vi bliver desperate må vi ty til organisationer, hvor vi kan få gavekort etc. Det er selvfølgelig vildt frustrerende at være "fattig", men omvendt ved jeg, at økonomien stille og roligt nok skal gå i orden, og [Klagers datter] er jo i og for sig ligeglad så længe hendes behov bliver stillet med mad, bleer, tøj og kærlighed, og så må forældrene jo lide lidt, skriver [Klager] på sin blog.

[…]”

Af artiklen ”Premiere på ”De unge mødre”: Sådan kæmper [Klager] for sin søn” bragt den 6. februar 2018 indledes med følgende:

”I aften er der premiere på den 25. sæson af ”De unge mødre” på Kanal 4. I den nye sæson møder vi hele seks nye mødre, men 22-årige [Klager] er en gammel kending, som vi også kommer til at følge i den populære dokumentarserie.

I ”De unge mødre” ser vi, at [Klager], der har levet som hjemløs på gaden i Los Angeles, nu er flyttet til San Francisco med sin forlovede [Person A].

Her prøver de at få styr på tilværelsen, inden deres lille datter kommer til verden.

[…]”

Den påklagede artikel

SE og HØR bragte den 13. juli 2018 artiklen ”’De unge mødre’ – [Klager] truer radiovært” med underrubrikken:

”Hjemløse [Klager] går amok over radioværten, [Person B]”

Til artiklen er indsat billede af [Klager], der sidder foran et åbent telt. Endnu et telt ses i baggrunden. Der er gasbeton langs græsset teltene står i. Billedet er tidligere anvendt i flere af ovennævnte artikler. Billedteksten lyder:

”[Klager] er meget lidt begejstret for radioværten [Person B]. ”

Af selve artiklen fremgår:

”[Klager] fra ”De Unge Mødre” truer nu den populære radiovært, [Person B].

- Du er bange for mig. Jeg bider dig nok ikke, men du skal nok ikke komme i nærheden af mig, hvis du ser mig herovre, for så kan jeg ikke love dig, hvad der vil ske. Du kan tage det som en advarsel, du kan tage det som en trussel.

Det bliver ikke særlig kønt, tordner [Klager], 23, mod [Person B] på YouTube.

[Herefter er indsat en YouTube-video lagt op af [Klager] den 8. juli 2018. På videoen ses [Klager] og hendes mor tale til kameraet. De taler til og om radiovært [Person B]. De sidder på noget, der ligner en rød bænk op ad en grå betonmur, hvor en form for udhæng kan skimtes sammen med en/et palmelignende plante/træ, Pressenævnet]

Baggrunden for raseriudbruddet er, at [Person B] flere gange har beskæftiget sig med [Klager] i programmet, ”Det, vi taler om” på Radio24Syv.

Det er ingen hemmelighed, at [Person B] har forholdt sig kritisk til det faktum, at [Klager] har svindlet for omkring en kvart million kroner.

Hun er blevet idømt seks måneders ubetinget fængsel, men [Klager] nægter at komme til Danmark og afsone dommen.

Hun lever i stedet som tigger og bor på gaden i Los Angeles, hvor hun malker det amerikanske velfærdssystem groft. Hun har netop har fået et barn med sin nuværende mand, [Person A], der også lever som hjemløs tigger, og fødslen blev naturligvis finansieret af de amerikanske skatteydere – på trods af at [Klager] endda er illegal indvandrer i ”Guds eget land. ”

[Klager] og hendes mor, [Klagers mor], tror også, at [Person B] står bag bloggen Skipper Mamma (skippermama.dk), der dagligt forholder sig kritisk til [Klager]s liv.

[Person B] tager dog truslen med knusende ro:

- Jeg har kun set knap halvdelen af videoen, men har sjældent set så meget vrøvl.

Hun refererer nogle udtalelser fra min YouTube-kanal. Sagen er bare, at jeg ikke

har en YouTube-kanal, siger [Person B] til SE og HØR.

[Dernæst ses et nærbillede af [Person B] med billedteksten: ”[Person B] er rimelig kold over truslerne, som hun betegner som ’rablerier’. ” Pressenævnet]

[Klager]s mor, [Klagers mor], beskæftiger sig også med [Person B] på videoen.

- [Klagers mor] fortæller meget detaljeret om et møde med mig på en Starbucks i Los Angeles, hvor mine børn ville klappe hendes hund. Ud over at jeg ikke drikker kaffe, så har mine børn aldrig været i Los Angeles. De har ikke engang været i USA.

Jeg ved ikke, hvem det er, [Klagers mor] har mødt, men det var altså ikke mig, siger [Person B], der kalder udsagnene på videoen 'rablerier'.

- I forrige uge var det [Person F], de to kvinder udråbte til at være Skipper Mama. I

sidste uge var det en af [Klager]s gamle veninder. I denne uge er det så mig. Jeg

sidder med faklen og er klar til at give den videre til [Person C], [Person D] eller [Person E] i næste uge. Jeg kan godt se på videoen, der vist er optaget under en tunnel af en slags, at [Klager] ikke er i den bedste stand. Det er åbenlyst for enhver med øjne i hovedet. Men min største bekymring er faktisk, at hun har en lille baby i sin varetægt, siger [Person B] til SE og HØR.

I dag i ”Det, vi taler om” bliver [Klager] igen taget under kærlig behandling.

Lyt med på programmet, der begynder klokken 14 her. ”

[Klager]s klage er modtaget i Pressenævnet den 26. juli 2018. Pressenævnet bad ved mail af 13. august 2018 [Klager] om at uddybe sin klage. Nævnet har ikke modtaget svar herpå.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

Korrekt information

[Klager] har anført, at SE og HØRs journalist [Journalisten] i artiklen har skrevet ”direkte løgne” om hende og hendes familie, herunder at de er ”hjemløse tiggere”, til trods for, at [Journalisten] var bevidst om, at hendes mand er under uddannelse, hvilket fremgår af hendes Instagram-profil. Alligevel skriver han i artiklen, at hendes mand ”panhandler (”tigger”) ved motorvejskanten, ligesom han skriver, at hun ”sidder under en motorvejsbro”.

Dertil var journalist [Journalisten] udmærket bevidst om, at de har en bolig og ikke længere bor på gaden. Alligevel skriver han i artiklen, at de er hjemløse.

Hun mener, at artiklen er præget af [Journalisten]s personlige holdninger, og at det ikke er første gang, at han har skrevet usandheder.

Sletning – punkt B. 8

[Klager] har anmodet om at få artiklen fjernet, så hendes families image ikke bliver sværtet til.

2.2 SE og HØRs synspunkter

Korrekt information

SE og HØR har afvist, at god presseskik er tilsidesat og har anført, at [Klager] er almindelig kendt gennem blandt andet TV-dokumentarer som værende hjemløs tigger i Los Angeles, USA. Disse oplysninger er helt harmløse og almindeligt kendt, ligesom klager aldrig har lagt skjul på det forhold, at hun lever på denne måde. SE og HØR har i den forbindelse henvist til artiklen ”[Klager] fra ”De unge mødre” – Hjemløs i Hollywood” bragt af SE og HØR i august 2017, hvoraf det blandt andet fremgår:

”[…]

I skrivende stund bor hun i et beskedent telt med sin nye amerikanske kæreste [Person A] lige ved motorvejen. [Klager]s mor [Klagers mor] er også kommet til USA og bor i teltet ved siden af.

– Vi vågner altid tidligt på grund af trafikken. Så går vi over og får kaffe og lidt at spise, og så sætter vi os ved indkørslen til motorvejen.

Det er her, [Klager]s daglige ”arbejde” begynder.

Hun sidder med et skilt, hvor der ganske enkelt står, at hun er hjemløs og mangler penge – og at hun ikke er på stoffer.

[…]”

SE og HØR har anført, at hverken den pågældende journalist eller andre på redaktionen siden har fået oplysninger eller på anden måde fået viden om, at det forholder sig anderledes. SE og HØR har anført, at [Klager] lejlighedsvist har boet på et herberg for hjemløse, hvilket ikke ændrer ved, at hun kan betegnes som hjemløs. SE og HØR har tilkendegivet, at såfremt [Klager]s forhold skulle have ændret sig, og hun kan dokumentere dette, vil SE og HØR berigtige oplysningerne på passende fremtrædende plads.

SE og HØR har videre anført, at artiklens væsentligste indhold ikke er at redegøre for [Klager]s livsforhold. Artiklen omhandler hendes offentlige trusler mod en kendt radiovært og radioværtens kommentarer og reaktion på truslen. Trusler mod pressen har altid væsentlig offentlig interesse.

Dertil virker det ikke urimeligt, at journalisten ud fra [Klager]s YouTube-video vurderede, at forholdene for hende ikke havde ændret sig, idet videoen forekommer at være blevet til under omstændigheder, der giver indtryk af, at klagers boligsituation ikke har ændret sig. SE og HØR har i den relation anført, at YouTube-videoen er optaget udendørs på et sted, der ligner den motorvejsviadukt, hvor den pågældende journalist besøgte hende i USA.

SE og HØR har endelig afvist, at der skulle foreligge personlige eller andre omstændigheder mellem klager og den pågældende journalist, ligesom SE og HØR ikke er bekendt med, at journalisten tidligere skulle have offentliggjort ukorrekte oplysninger om klager.

Sletning – punkt B. 8

SE og HØR har ikke kommenteret klagepunktet.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Hanne Schmidt, Hans Peter Blicher, Lene Sarup og Otto Juhl Nielsen.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det følger af medieansvarslovens § 34, at ”massemediernes indhold og handlemåde” skal være i overensstemmelse med god presseskik. Det er således mediet og ikke den enkelte journalist eller skribent, som er part i Pressenævnets sag. Det er således redaktøren, der eventuelt pålægges at offentliggøre en kendelse fra Pressenævnet efter medieansvarslovens § 49.

Formelle forhold - klageberettigelse

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Pressenævnet har modtaget en klage fra [Klager], der er nævnt ved navn i artiklen ”’De unge mødre’ – [Klager] truer radiovært” bragt den 13. juli 2016. Hun har derfor retlig interesse i, at hendes klage behandles. Der ses ikke at være givet fuldmagt fra hendes mand, som hun kort nævner i klagen. Klagen behandles derfor alene i forhold til [Klager].

God presseskik

Korrekt information

[Klager] har klaget over, at SE og HØR mod bedre vidende har bragt ukorrekte oplysninger om hende og hendes familie, og har anført, at de har en bolig, og hverken er hjemløse eller tigger ved motorvejskanten.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare jf. punkterne A. 1 og A. 3.

I den påklagede artikel er der indsat links til seks artikler bragt af SE og HØR forud for den påklagede artikel. Dertil har SE og HØR under sagens behandling henvist til SE og HØRs artikel fra august 2017 vedrørende [Klager]s livsforhold. Det fremgår af SE og HØRs tidligere omtale i perioden fra august 2017 til februar 2018, at [Klager] og hendes mand/kæreste i august 2017 var hjemløse og levede af at tigge frem til formentlig december 2017, hvor de fik en bolig stillet til rådighed grundet [Klager]s graviditet. Dertil fremgår følgende af SE og HØRs artikel ”Tiggeri og baby: Sådan tjener [Klager] penge nu” bragt den 1. februar 2018:

- Først og fremmest så er vores husleje "sikret" de næste to år, da vi er på subsidy (tilsvarende boligsikring), men hvor vi betaler 40 procent af vores indkomst uanset hvad den er. . . Lige nu i calworks (velfærdsydelse i Californien, red.) vil vi få omkring $600 (knap 3600 kr., red) og skal så betale omkring $240 (1400 kr., red) mod vores husleje, skriver [Klager] på sin blog.

[…]

Den unge mor fortæller på sin blog, at hun og [Person A] er stoppet med at tigge, og de nu satser på, han snart får et job.

- Før [Klagers datter] kom, gik vi jo ud og panhandlede (tiggede, red.) og fik til fornøjelser og mad den vej igennem, men med [Klagers datter] synes jeg simpelthen bare, at det er forkert. Jeg vil ikke bruge min datter til at skrabe penge sammen, så hvis vi bliver desperate må vi ty til organisationer, hvor vi kan få gavekort etc.

På baggrund af SE og HØRs tidligere omtale i perioden december 2017 til februar 2018 om [Klager]s [Klager]s livsforhold, og som sagen er oplyst for Pressenævnet, finder nævnet, at oplysningerne i den påklagede artikel om, at ”Hun lever i stedet som tigger og bor på gaden i Los Angeles, hvor hun malker det amerikanske velfærdssystem groft. , ligesom hun i underrubrikken betegnes som ”Hjemløse [Klager]”, må betragtes som nye oplysninger om hendes livsforhold. Oplysningerne er bestridt af [Klager] og må betragtes som skadelige, krænkende eller agtelsesforringende for hende. Oplysningerne burde derfor have været forelagt for hende forud for artiklens offentliggørelse den 13. juli 2018, således at hun havde mulighed for at kommentere påstandene. Nævnet udtaler på den baggrund kritik af SE og HØR.

Sletning – punkt B. 8

[Klager] har anmodet om, at artiklen fjernes, så hendes families image ikke bliver sværtet til.

SE og HØR har ikke kommenteret anmodningen om sletning, hvilket Pressenævnet betragter som et afslag.

Generelt om punkt B. 8

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, som er offentliggjort i digitale medier, ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B. 8.

Medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

Det er nævnets opfattelse, at anvendelse af B. 8 i de vejledende regler og muligheden for at meddele et medie kritik for ikke at imødekomme en anmodning om afindeksering, anonymi-sering eller afpublicering som udgangspunkt kun bør anvendes, når der er tale om oplysninger, som er særligt belastende for den person, der er omtalt.

Den konkrete sag

På baggrund af sagens oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at [Klager] tidligere har levet som hjemløs og har tigget. Det fremgår af SE og HØRs tidligere omtale, at hun omkring december 2017 fik fast bolig, ligesom [Klager] i sin klage har anført, at hun har en bolig. Nævnet lægger yderligere til grund, at hun flere gange har udtalt sig offentligt om sine livsforhold, blandt andet under sin deltagelse i programmet ”De unge mødre”.

I lighed med ovenfor er det Pressenævnets opfattelse, at oplysningerne om, at [Klager] ”lever som tigger og bor på gaden i Los Angeles” og betegnes som hjemløs må anses for nye oplysninger om hendes livsforhold, som må betragtes som belastende for hende.

Efter en samlet afvejning finder nævnet imidlertid, at der ikke er tungtvejende grunde, der taler for, at indholdet af artiklen er af en sådan karakter, at det skønnes rimeligt at hindre tilgængeligheden heraf.

Nævnet har i den forbindelse blandt andet lagt vægt på, at der i den påklagede artikel er links til flere artikler, hvori hendes livsforhold beskrives i lighed med den beskrivelse [Klager] selv har anført i sin klage, ligesom nævnet lægger til grund, at SE og HØR snarest opretter et link til denne kendelse med teksten ”Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen” ved starten af brødteksten i den påklagede artikel, hvis den fortsat er tilgængelig på hjemmesiden seoghoer.dk og ikke er ændret på de punkter, hvor nævnet har udtalt kritik.

Pressenævnet finder herefter ikke grundlag for at kritisere SE og HØR for ikke at hindre tilgængeligheden af artiklen.

Offentliggørelse af nævnets kendelse

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af hjemmesiden seoghoer.dk at offentliggøre nævnets kendelse i den løbende nyhedsstrøm på seoghoer.dk med følgende tekst til en illustration af nævnets logo:

”[rubrik]

Pressenævnet kritiserer SE og HØR

[underrubrik]

SE og HØR kritiseres for ikke at indhente en udtalelse fra [Klager], inden nye påstande om hendes livsforhold blev bragt.

[tekst]

SE og HØR bragte i juli 2018 oplysninger om, at [Klager] lever som tigger og bor på gaden i Los Angeles, USA. Oplysningerne om [Klager]s livsforhold adskiller sig fra SE og HØRs oplysninger i december 2017 til februar 2018, hvor SE og HØR i flere artikler anførte, at [Klager] havde fået fast bolig. Det fremgik også af omtalen, at [Klager] til SE og HØR havde oplyst, at hun og hendes kæreste ikke længere tiggede.

SE og HØR har som dokumentation for de nye påstande om [Klager]s livsforhold henvist til de omgivelser hendes YouTube-video er optaget i. [Klager] har bestridt, at hun lever som tigger og har anført, at hun og hendes familie har fast bolig.

Pressenævnet finder, at SE og HØR har bragt påstande, der kan være skadelige, krænkende eller agtelsesforringende for [Klager] uden at give [Klager] mulighed for at kommentere påstandene. Pressenævnet kritiserer derfor SE og HØR. Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk”

Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest på de af mediets platforme, hvor den påklagede artikel har været bragt. Offentliggørelse skal ske som en selvstændig artikel, der prioriteres, f.eks. med placering på en forside i mindst et døgn efter kritikkens offentliggørelse.

Endvidere skal denne artikel være offentligt tilgængelig som en selvstændig artikel i overensstemmelse med prioriteringen af den påklagede artikel, og i en periode svarende til den periode, hvor den påklagede artikel har været tilgængelig.

Endelig skal der oprettes et link med teksten ”Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen” til nævnets kendelse ved starten af brødteksten i den påklagede artikel, hvis den fortsat er tilgængelig på hjemmesiden og ikke er ændret på de punkter, hvor nævnet har udtalt kritik.

Skrifttype og layout bør svare til den opsætning, der i øvrigt anvendes af mediet.

Afgjort den 20. november 2018