Den fulde tekst
L 117
Forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. og lov om fonde og visse foreninger. (Indsamlinger blandt juridiske personer, testamentariske dispositioner m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen ()).
Fremsat skr 28/11 18
Lovf som fremsat 28/11 18
1.beh 4/12 18
Betænkning 17/1 19
2.beh 22/1 19
3.beh 24/1 19
Lovf som vedt 24/1 19
Lov nr 81 af 30. januar 2019
Ordførere: (1.beh) Kaare Dybvad (S), Peter Kofod (DF), Jan E. Jørgensen (V), Rasmus Vestergaard Madsen (EL), Christina Egelund (LA), René Gade (ALT), Karsten Hønge (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget har for det første til formål at styrke kontrollen med indsamlinger. Det foreslås bl.a. at udvide indsamlingslovens anvendelsesområde til også at omfatte indsamlinger foretaget blandt juridiske personer. Derudover foreslås en række ændringer om anmeldelsesordningen, indsamlingsplatforme og navne på indsamlinger.
Lovforslaget skal for det andet give ikkeerhvervsdrivende fonde mulighed for at bestemme, om arv og gaver, som fonden modtager, skal uddeles eller henlægges til fondens formue, medmindre arvelader eller gavegiver har bestemt, hvordan arven eller gaven skal anvendes.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. februar 2019 dog således, at justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 15.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 106 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.