Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1246 af 11. december 2009 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 892 af 25. juni 2018, foretages følgende ændring:

1. Kapitel XII, Afsnit A, ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2018.

Søfartsstyrelsen, den 29. november 2018

Kristina Ravn

/ Ditte Marie Aagaard Petersen