Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene

Efter statsministerens indstilling er der ved kongelig resolution af 26. november 2018 fastsat følgende bestemmelser vedrørende forretningernes fordeling mellem ministrene:

§ 1. Ressortansvaret for alle opgaver, kontrakter og serviceaftaler vedrørende basal it-drift af netværk, standard it-arbejdsplads, servicedesk og brugeradministration samt informationssikkerheds-, kontrakt- og leverandørstyringsopgaver vedrørende foranstående, der vedrører Erhvervsstyrelsen, i henhold til nærmere aftale mellem erhvervsministeren og ministeren for offentlig innovation overføres fra erhvervsministeren til ministeren for offentlig innovation pr. 1. december 2018.

Statsministeriet, den 29. november 2018

Lars Løkke Rasmussen

/ Carsten Madsen