Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Tarif for medlem født i perioden 1954 til 1966
Bilag 2 Tarif for medlem født i perioden 1967 til 2003
Bilag 3 Tarif for indbetalte bidrag for medlemmer efter opnået pensionsalder
Bilag 4 Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2019 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

I medfør af § 8 c, stk. 2 og 3, og § 9 a, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 442 af 8. maj 2018, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Garantibidrag

§ 1. Efter fradrag af et beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. § 16 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, opdeles bidraget i et garantibidrag og et bonusbidrag, jf. § 8 c, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. I 2019 udgør garantibidraget 80 pct.

Stk. 2. I 2019 fratrækkes der 50 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 b, og 60 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 e.

Tarif

§ 2. Fastsættelse af tariffen for bidrag vedrørende 2019 sker i henhold til bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Ved fastsættelse af tariffen for 2019 er anvendt en markedsværdibaseret optjeningsrente. Den markedsværdibaserede optjeningsrente er fastlagt som en markedsrentekurve pr. 30. september 2018. Markedsrentekurven er bestemt som en nulkuponrentestruktur.

Stk. 3. Markedsrentekurven, jf. stk. 2, og de aktuarmæssige formler for fastsættelse af tariffen for 2019 fremgår af ATP’s Pensions- og hensættelsesgrundlag, som er tilgængeligt på www.borger.dk.

Stk. 4. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2019 optjener medlemmer årlig livsvarig pension som det fremgår af bilag 1.

Stk. 5. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2019 optjener medlemmer årlig livsvarig pension baseret på forrentning frem til 2034, som det fremgår af bilag 2.

Stk. 6. I år 2034 opskrives den i stk. 5, anførte pensionsret med forrentning for en ny periode. En tidsbegrænset periode vil blive efterfulgt af endnu en periode. Ved sidste opskrivning inden opnået pensionsalder, jf. § 1 a, i lov om social pension, er forrentningsperioden livslang. Ved opskrivninger af pensionsretten anvendes den rente, som fastsættes i ATP’s Pensions- og hensættelsesgrundlag.

Tarif for indbetalte bidrag for medlemmer efter opnået pensionsalder

§ 3. For medlemmer, hvor der sker indbetaling i 2019 efter opnået pensionsalder, jf. § 1 a, i lov om social pension, vil der for hver 100 kr. i garantibidrag erhverves årlig livsvarig pensionsret, som det fremgår af bilag 3.

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension

§ 4. Medlemmer, der udskyder udbetalingen af pensionen til udover opnået pensionsalder, jf. § 1 a, i lov om social pension, får forhøjet den årlige pension for hver måned, udbetalingen af pensionen udskydes. I 2019 forhøjes den årlige pension for hver 100 kr. i årlig pension til de beløb, som fremgår af bilag 4.

Kapitaliseringsgrænse

§ 5. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension har for medlemmer, der bliver pensioneret i 2019, jf. § 9, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, fastsat følgende grænse for, om pensionen udbetales som en løbende månedlig pension eller som et kapitaliseret engangsbeløb:

1) Hvis den årlige pension med tillæg af bonuspension er beregnet til 2.950 kr. eller derunder, udbetales der et engangsbeløb beregnet som kapitalværdien af alle de fremtidige egenpensionsrettigheder.

2) Hvis den årlige pension med tillæg af bonuspension er beregnet til over kr. 2.950 kr., udbetales den i månedlige rater.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019 og anvendes for bidrag, der vedrører 2019.

Stk. 2. Kapitaliseringsgrænsen, jf. § 5, finder anvendelse for medlemmer, der bliver pensioneret i 2019.

Beskæftigelsesministeriet, den 28. november 2018

Troels Lund Poulsen

/ Troels Blicher Danielsen


Bilag 1

Tarif for medlem født i perioden 1954 til 1966

Tarif for bidrag vedrørende 2019 efter § 2, stk. 4, udgør:

 

Medlem født
Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension
1.1.1954 – 30.6.1954
5,26 kr.
1.7.1954 – 31.12.1954
5,44 kr.
1.1.1955 – 30.6.1955
5,63 kr.
1.7.1955 – 31.12.1955
5,83 kr.
1956
5,89 kr.
1957
5,98 kr.
1958
6,06 kr.
1959
6,14 kr.
1960
6,23 kr.
1961
6,31 kr.
1962
6,40 kr.
1963
6,87 kr.
1964
6,97 kr.
1965
7,08 kr.
1966
7,20 kr.


Bilag 2

Tarif for medlem født i perioden 1967 til 2003

Tarif for bidrag vedrørende 2019 efter § 2, stk. 5, udgør:

 

Medlem født
Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension
1967
5,88 kr.
1968
5,84 kr.
1969
5,80 kr.
1970
5,77 kr.
1971
5,73 kr.
1972
5,69 kr.
1973
5,65 kr.
1974
5,62 kr.
1975
5,58 kr.
1976
5,54 kr.
1977
5,50 kr.
1978
5,47 kr.
1979
5,43 kr.
1980
5,39 kr.
1981
5,36 kr.
1982
5,32 kr.
1983
5,29 kr.
1984
5,25 kr.
1985
5,22 kr.
1986
5,18 kr.
1987
5,15 kr.
1988
5,12 kr.
1989
5,08 kr.
1990
5,05 kr.
1991
5,02 kr.
1992
4,99 kr.
1993
4,96 kr.
1994
4,93 kr.
1995
4,90 kr.
1996
4,87 kr.
1997
4,84 kr.
1998
4,81 kr.
1999
4,78 kr.
2000
4,76 kr.
2001
4,73 kr.
2002
4,70 kr.
2003
4,68 kr.


Bilag 3

Tarif for indbetalte bidrag for medlemmer efter opnået pensionsalder

Tarif for bidrag vedrørende 2019 efter § 3, udgør:

 

Medlem født
Pensionsret
1919 eller før
59,09 kr.
1920
54,57 kr.
1921
50,16 kr.
1922
45,86 kr.
1923
41,87 kr.
1924
38,18 kr.
1925
34,84 kr.
1926
31,80 kr.
1927
29,06 kr.
1928
26,58 kr.
1929
24,35 kr.
1930
22,34 kr.
1931
20,53 kr.
1932
18,90 kr.
1933
17,44 kr.
1934
16,12 kr.
1935
14,93 kr.
1936
13,86 kr.
1937
12,89 kr.
1938
12,02 kr.
1939
11,22 kr.
1940
10,52 kr.
1941
9,88 kr.
1942
9,31 kr.
1943
8,79 kr.
1944
8,32 kr.
1945
7,89 kr.
1946
7,50 kr.
1947
7,14 kr.
1948
6,80 kr.
1949
6,50 kr.
1950
6,22 kr.
1951
5,96 kr.
1952
5,72 kr.
1953
5,49 kr.
1.1.1954 – 30.6.1954
5,33 kr.


Bilag 4

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension 2019 efter § 4, udgør:

 

Antal måneder pensionen er udskudt
Medlem født i
1944
Medlem født i 1945
Medlem født i 1946
Medlem født i 1947
Medlem født i 1948
1
100,69 kr.
100,66 kr.
100,63 kr.
100,60 kr.
100,57 kr.
2
101,39 kr.
101,32 kr.
101,25 kr.
101,19 kr.
101,14 kr.
3
102,09 kr.
101,99 kr.
101,89 kr.
101,80 kr.
101,71 kr.
4
102,80 kr.
102,66 kr.
102,52 kr.
102,40 kr.
102,29 kr.
5
103,52 kr.
103,33 kr.
103,16 kr.
103,01 kr.
102,87 kr.
6
104,23 kr.
104,01 kr.
103,81 kr.
103,62 kr.
103,45 kr.
7
104,96 kr.
104,69 kr.
104,46 kr.
104,24 kr.
104,03 kr.
8
105,68 kr.
105,38 kr.
105,11 kr.
104,86 kr.
104,62 kr.
9
106,42 kr.
106,08 kr.
105,77 kr.
105,48 kr.
105,22 kr.
10
107,15 kr.
106,77 kr.
106,43 kr.
106,11 kr.
105,81 kr.
11
107,90 kr.
107,48 kr.
107,09 kr.
106,74 kr.
106,41 kr.
12
108,64 kr.
108,18 kr.
107,76 kr.
107,38 kr.
107,02 kr.

Medlem født i 1949
Medlem født i 1950
Medlem født i 1951
Medlem født i 1952
Medlem født i 1953
Medlem født i 1. halvår 1954
100,54 kr.
100,52 kr.
100,50 kr.
100,48 kr.
100,46 kr.
100,44 kr.
101,09 kr.
101,04 kr.
101,00 kr.
100,96 kr.
100,92 kr.
100,89 kr.
101,63 kr.
101,56 kr.
101,50 kr.
101,44 kr.
101,38 kr.
101,34 kr.
102,18 kr.
102,09 kr.
102,00 kr.
101,92 kr.
101,84 kr.
101,79 kr.
102,74 kr.
102,62 kr.
102,51 kr.
102,41 kr.
102,31 kr.
102,24 kr.
103,29 kr.
103,15 kr.
103,02 kr.
102,89 kr.
102,78 kr.
 
103,85 kr.
103,69 kr.
103,53 kr.
103,38 kr.
103,25 kr.
 
104,42 kr.
104,22 kr.
104,04 kr.
103,88 kr.
103,72 kr.
 
104,98 kr.
104,76 kr.
104,56 kr.
104,37 kr.
104,19 kr.
 
105,55 kr.
105,31 kr.
105,08 kr.
104,87 kr.
104,67 kr.
 
106,12 kr.
105,85 kr.
105,60 kr.
105,37 kr.
105,15 kr.
 
106,70 kr.
106,40 kr.
106,13 kr.
105,87 kr.
105,63 kr.