Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1002 af 30. august 2015 om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 745 af 17. juni 2016, bekendtgørelse nr. 1302 af 9. november 2016 og bekendtgørelse nr. 608 af 1. juni 2017, foretages følgende ændring:

1. § 26 affattes således:

»§ 26. Forsøgsperioden for allerede igangværende forsøg omfattet af §§ 2, 11 og 20 løber til den 1. januar 2019. Forsøgsperioden for allerede igangværende forsøg omfattet af §§ 1, 3-10, 12-19 og 21-24 løber til den 1. juli 2019.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 5. december 2018

Maria Schack Vindum

/ Christian Solgaard