Den fulde tekst
L 55 B
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Justering af de supplerende overførte betingelser for ægtefællesammenføring).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg (V)).
2.beh 4/12 18
Lovf optrykt efter 2.beh 4/12 18 Tillæg H
3.beh 13/12 18
Lovf som vedt 13/12 18
Lov nr 1572 af 18. december 2018
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget justerer reglerne i udlændingelovens § 9, stk. 16, om supplerende betingelser ved ægtefællesammenføring, så man fremover skal opfylde et og ikke to af de supplerende betingelser. Ændringen laves for at afspejle regeringens (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) aftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fra februar 2018 om at skærpe de overførte betingelser ved ægtefællesammenføring, så de afspejlede reglerne for tidsubegrænset ophold. Ved en fejl var dette ikke korrekt udformet i lovforslag L 231, folketingsåret 2017-18 (jf. UUI alm. del – bilag 185 (folketingsåret 2017-18)).
Lovforslaget er en deling af L 55 fremsat den 4. oktober 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.