Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner

I medfør af § 8 i lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder, jf. lovbekendtgørelse nr. 27 af 9. januar 2018, bekendtgøres:

§ 1. Landets inddeling i kommuner og regioner er ændret som angivet i bilag 1 til bekendtgørelsen.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 6. december 2018

Nikolaj Stenfalk

/ Maj Skytte Petersen


Bilag 1

Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner

Ændringer pr. 1. januar 2019
 
Region Hovedstaden
1. Fra Albertslund Kommune til Ballerup Kommune er overført matr.nr. 2ø, Harrestrup By, Herstedøster, i alt 1.540 m².
2. Fra Ballerup Kommune til Albertslund Kommune er overført matr.nr. 6h og 7000c, Pederstrup By, Pederstrup, samt matr. nr. 13a, 14cp og 7000a, Ballerup By, Pederstrup, i alt 152.003 m².
3. Fra Egedal Kommune til Ballerup Kommune er overført matr.nr. 16f, 16n, 16o, 16d, 18h og 7000aa, Ledøje By, Ledøje, i alt 64.913 m².
4. Fra Høje Taastrup Kommune til Albertslund Kommune er overført matr.nr. 123, 15b og 14æs, Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke, i alt 116.397 m².
5. Fra Lejre Kommune til Holbæk Kommune er overført 2.895 m² af matr.nr. 11a, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.
 
Region Midtjylland
6. Fra Herning Kommune til Ikast-Brande Kommune er overført 582 m² af matr.nr. 36b, Gl. Arnborg By, Arnborg.
7. Fra Ikast-Brande Kommune til Herning Kommune er overført 232 m² af matr.nr. 3q, Flø By, Brande.
8. Fra Syddjurs Kommune til Favrskov Kommune er overført 18 m² af matr.nr. 4d, Halling By, Halling.
 
Region Nordjylland
9. Fra Mariagerfjord Kommune til Rebild Kommune er overført 2.784 m² af matr.nr. 2v, Døstrup By, Døstrup, og 4.525 m² af matr.nr. 5u, Døstrup By, Døstrup, i alt 7.309 m².
10. Fra Mariagerfjord Kommune til Vesthimmerlands Kommune er overført 3.493 m² af matr.nr. 5a, Tollestrup By, Hvilsom.