Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan

I medfør af § 2 i lov nr. 1292 af 21. november 2018 om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan fastsættes:

§ 1. Lov nr. 1292 af 21. november 2018 om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. december 2018.

Skatteministeriet, den 10. december 2018

Karsten Lauritzen

/ Ivar Nordland