Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om boligbyggeri

(Revision af reglerne om frit valg af ældreboliger m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 423 af 6. juni 2002 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om boligbyggeri. (Frit valg af ældreboliger m.v. og bedre vilkår for selvejende ældreboliginstitutioner), foretages følgende ændring:

1. § 4, stk. 2, ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2006.

Givet på Amalienborg, den 1. maj 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Eva Kjer Hansen