Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Studievalg Danmarks syv centre og overordnede geografiske opdeling
Den fulde tekst

Cirkulære om Studievalg Danmark

§ 1. Studievalg Danmark er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, jf. lov om Studievalg Danmark.

Stk. 2. Studievalg Danmark varetager institutionsuafhængig og landsdækkende vejledning om valg af videregående uddannelse, herunder inden for videreuddannelsessystemet for voksne, til samtlige videregående uddannelser og om forventede beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

§ 2. Studievalg Danmark har syv afdelinger i henholdsvis København, Næstved, Odense, Kolding, Herning, Aalborg og Aarhus med et sekretariat i tilknytning til afdelingen i Odense. De enkelte afdelinger benævnes center, og centrenes geografiske område fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Sekretariatet skal internt understøtte tværgående koordinering og samarbejde mellem centrene samt løbende udvikle studievalgsopgaven.

Stk. 3. Sekretariatet skal eksternt understøtte samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner og med ungdomsinstitutioner i hele landet.

§ 3. Studievalg Danmark afgiver en årlig redegørelse om sin virksomhed til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Redegørelsen offentliggøres på Studievalg Danmarks hjemmeside.

§ 4. Direktøren for Studievalg Danmark varetager den daglige drift af Studievalg Danmark med reference til direktøren for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og indgår en mål- og resultatplan med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Stk. 2. I sager, som har større principiel betydning, skal direktøren for Studievalg Danmark drøfte disse forhold med direktøren for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Det samme gælder sager, som må antages at medføre ikke uvæsentlige økonomiske konsekvenser, eller som i øvrigt stiller krav om en samlet vurdering, hvor der i væsentligt omfang skal inddrages synspunkter eller hensyn, der normalt varetages af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte eller af andre myndigheder end af Studievalg Danmark.

§ 5. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Cirkulære nr. 9498 af 23. juni 2018 om Studievalg Danmark ophæves.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 3. december 2018

Tommy Ahlers

/ Gertie Lund


Bilag 1

Studievalg Danmarks syv centre og overordnede geografiske opdeling

Center Nordjylland – Aalborg

Centret tilbyder vejledning til vejledningssøgende i området, som omfatter kommunerne: Morsø, Thisted, Brønderslev, Frederikshavn, Vesthimmerland, Læsø, Rebild, Mariagerfjord, Jammerbugt, Aalborg og Hjørring.

Center Midt- og Vestjylland – Herning

Centret tilbyder vejledning til vejledningssøgende i området, som omfatter kommunerne: Herning, Holstebro, Lemvig, Struer, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Skive og Viborg.

Center Østjylland – Aarhus

Centret tilbyder vejledning til vejledningssøgende i området, som omfatter kommunerne: Horsens, Syddjurs, Norddjurs, Favrskov, Odder, Randers, Silkeborg, Samsø, Skanderborg, Aarhus og Hedensted.

Center Sydjylland – Kolding

Centret tilbyder vejledning til vejledningssøgende i området, som omfatter kommunerne: Haderslev, Billund, Sønderborg, Tønder, Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Aabenraa, Fredericia, Kolding og Vejle.

Center Fyn – Odense

Centret tilbyder vejledning til vejledningssøgende i området, som omfatter kommunerne: Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense, Svendborg, Nordfyns, Langeland og Ærø.

Center Sjælland – Næstved

Centret tilbyder vejledning til vejledningssøgende i området, som omfatter kommunerne: Greve, Køge, Roskilde, Solrød, Odsherred, Holbæk, Faxe, Kalundborg, Ringsted, Slagelse, Stevns, Sorø, Lejre, Lolland, Næstved, Guldborgsund og Vordingborg.

Center Hovedstaden og Bornholm – København

Centret tilbyder vejledning til vejledningssøgende i området, som omfatter kommunerne: København, Frederiksberg, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Albertslund, Hvidovre, Høje-Taastrup, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Ishøj, Tårnby, Vallensbæk, Furesø, Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Egedal, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov og Bornholm.