Den fulde tekst

L 121

Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Ændringer af tilskudsbestemmelser for efterskoler og elevstøtte m.v.).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager (LA)).

Fremsat skr 11/12 18
Lovf som fremsat 11/12 18
1.beh 14/12 18
Betænkning 29/1 19
2.beh 7/2 19
3.beh 21/2 19
Lovf som vedt 21/2 19

Lov nr 175 af 27. februar 2019

Ordførere: (1.beh) Lars Aslan Rasmussen (S), Alex Ahrendtsen (DF), Peter Juel-Jensen (V), Jakob Sølvhøj (EL), Henrik Dahl (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Marianne Jelved (RV)
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Merete Riisager).
Efter 1.beh henvist til Undervisningsudvalget (UNU).

Med lovforslaget foreslås bl.a. en hjemmel til udbetaling af et nyt geografisk skoletilskud, der udbetales pr. skole, for at sikre et bredt udbud af efterskoler i hele landet. Med forslaget øges det økonomiske råderum for mindre efterskoler.
Med lovforslaget foreslås desuden en målretning af det statslige tilskud til efterskoler til individuel supplerende elevstøtte, så efterskoler med mange elever fra lavindkomstfamilier får relativt flere midler for at understøtte, at efterskolerne er en mulighed for alle unge. Herudover foreslås det at afskaffe særlige tilskud til efterskoler for elever, som er indvandrere fra ikkevestlige lande og Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kroatien og Makedonien samt efterkommere af indvandrere fra disse lande, herunder flygtninge omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark og disse flygtninges børn.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 81 (S (ved en fejl), DF, V, LA og KF), imod stemte 18 (EL, RV og SF), hverken for eller imod stemte 6 (ALT).