Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om forsøg med et socialt frikort

I medfør af § 6, stk. 1, i lov nr. 689 af 8. juni 2018 om forsøg med et socialt frikort fastsættes:

§ 1. Lov nr. 689 af 8. juni 2018 om forsøg med et socialt frikort sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. januar 2019.

Børne- og Socialministeriet, den 13. december 2018

Mai Mercado

/ Maria Berkowitz Wichmann