Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene

Efter statsministerens indstilling er der ved kongelig resolution af 17. december 2018 fastsat følgende bestemmelser vedrørende forretningernes fordeling mellem ministrene:

§ 1. Ressortansvaret for alle opgaver, kontrakter og serviceaftaler vedrørende basal it-drift af interne datacentre, netværk, servere og storage, drift af operativsystemer, standard it-arbejdsplads, servicedesk og brugeradministration, informationssikkerhedsopgaver vedrørende foranstående samt kontrakter og leverandørstyringsopgaver vedrørende outsourcet it-drift, der vedrører Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, overføres i henhold til nærmere aftale mellem kulturministeren og ministeren for offentlig innovation fra kulturministeren til ministeren for offentlig innovation pr. 1. januar 2019.

Statsministeriet, den 2. januar 2019

Lars Løkke Rasmussen

/ Carsten Madsen