Den fulde tekst

L 138

Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og lov om Familieretshuset. (Overførsel af Statsforvaltningens opgaver med prøvelse af ægteskabsbetingelserne til Familieretshuset m.v.).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado (KF)).

Fremsat skr 9/1 19
Lovf som fremsat 9/1 19
1.beh 15/1 19
Betænkning 21/2 19
Lovf optrykt efter 2.beh 26/2 19 Tillæg H
2.beh 26/2 19
3.beh 28/2 19
Lovf som vedt 28/2 19

Lov nr 203 af 5. marts 2019

Ordførere: (1.beh) Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Pernille Bendixen (DF), Hans Andersen (V), Rasmus Vestergaard Madsen (EL), Laura Lindahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Marianne Jelved (RV), Trine Torp (SF)
Ministre: (1.beh) børne- og socialministeren (Mai Mercado).
Efter 1.beh henvist til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU).

Folketinget vedtog den 22. november 2018 en lov, der indfører et forbud mod at indgå proformaægteskab. Samtidig blev der oprettet en specialiseret enhed i Statsforvaltningen, der skal prøve ægteskabsbetingelserne for udenlandske par, hvis der er risiko for proformaægteskab.
Den 20. december 2018 vedtog Folketinget de lovforslag, der handler om at lave ét samlet familieretligt system. Med det nye familieretlige system oprettes der en ny familieretlig myndighed, Familieretshuset, der skal overtage Statsforvaltningens familieretlige opgaver, og som følge af det nedlægges Statsforvaltningen. Prøvelsen af ægteskabsbetingelserne for udenlandske par, som fra den 1. januar 2019 varetages af Statsforvaltningen, skal overføres til Familieretshuset fra den 1. april 2019, og dette lovforslag gennemfører denne overførsel. Loven skal træde i kraft den 1. april 2019. Dog skal § 3 træde i kraft den 25. marts 2019.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.