Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2019
Bilag 2 Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne pr. 1. januar 2019
Bilag 3 Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2019
Bilag 4 Måltidsfradrag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2019
Bilag 5 Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet pr. 1. januar 2019
Bilag 6 Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2019
Den fulde tekst

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2019 for tjenesterejser

(Til samtlige ministerier mv.)

I medfør af Finansministeriets cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00) reguleres satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser hver 1. januar, jf. aftalens kapitel 7.

Satserne i bilag 1, 2, 3, 4 og 6 er ændret som følge af ændrede satser i skatte-lovgivningen.

Hoteldispositionsbeløbene (bilag 5) for 2019 er i flere tilfælde ændret i op- eller nedadgående retning, idet beløbet for hvert enkelt land er baseret på den højeste af gennemsnitspriserne for de 2 mest besøgte byer i det pågældende land i 2018. Hertil er lagt den forventede stigning i overnatningspriser i 2019 i forhold til 2018.

Satserne pr. 1. januar 2019 fremgår af:

Bilag 1. Transportgodtgørelse

Bilag 2. Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne

Bilag 3. Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland

Bilag 4. Måltidsfradrag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland

Bilag 5. Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet

Bilag 6. Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. januar 2019.

Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 10083 af 19. december 2018 (Modst. nr. 016-18).

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, den 11. januar 2019

Nanna Bak-Nielsen


Bilag 1

Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2019

-

Biler og motorcykler

§ 14.
Almindelig godkendt kørsel:
1,98 kr. pr. km
     
§ 15.
Kørsel i henhold til bemyndigelse:
 
 
Indtil 20.000 km i et kalenderår
3,56 kr. pr. km
 
Ud over 20.000 km i et kalenderår
1,98 kr. pr. km
     
§ 16.
Kørsel i udlandet:
1,98 kr. pr. km
     
Knallerter og cykler
§ 17.
Der ydes godtgørelse med 0,53 kr. pr. km.


Bilag 2

Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne pr. 1. januar 2019

-

A. Time- og dagpenge

   
Dagpenge1) kr.
Timepenge1) kr.
I
Ureducerede satser
436,002)3)
18,172) 3)
II
Satser reduceret med 1/4 i Danmark
327,002) 3)
13,632) 3)
III
Satser reduceret med 1/6 på Færøerne
363,332) 3)
15,142) 3)

1) Der kan aldrig samtidig ydes både time- og dagpenge og procentgodtgørelse. Procentgodtgørelse ydes alene i det tilfælde, der er nævnt i tjenesterejseaftalens § 20, stk. 2.

2) Satserne for time- og dagpenge kan være højere, i det omfang der efter tjenesterejseaftalens § 22, stk. 3, er indgået lokal aftale herom. Satserne kan dog ikke overstige følgende beløb:

I Ureducerede satser: Dagpenge 509 kr. og timepenge 21,21 kr.

II Satser reduceret med 1/4 i Danmark: Dagpenge 381,75 kr. og timepenge 15,91 kr.

III Satser reduceret med 1/6 på Færøerne: Dagpenge 424,17 kr. og timepenge 17,67 kr.

3) Måltidsfradrag foretages i overensstemmelse med bilag 4.

De reducerede satser anvendes under udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 1, i tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00).

B. Procentgodtgørelse1)

Procentgodtgørelse udgør 127,25 kr. pr. døgn.


Bilag 3

Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2019

-

Dagpengesatsen udgør 509 kr. og procentgodtgørelsen 127,25 kr. i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2019.

Det gælder dog ikke for nedenstående lande, hvor følgende satser er gældende:

 
Dagpenge1)2)3)
kr.
Procentgodtgørelse1) 3)
kr.
Europa
   
Bulgarien
379
113,70
Slovakiet
361
108,30
     
Afrika
   
Mozambique
339
101,70
Sydafrika
281
84,30
Tunesien
402
120,60
Zambia
386
115,80
Zimbabwe
291
87,30
Ægypten
389
116,70
     
Amerika
   
Bolivia
291
87,30
Colombia
386
115,80
Cuba
408
122,40
     
Asien
   
Bangladesh
386
115,80
Bhutan
213
63,90
Indien
281
84,30
Iran
291
87,30
Malaysia
286
85,80
Nepal
237
71,10
Pakistan
241
72,30
Thailand
348
104,40

1) Der kan aldrig samtidig ydes både dagpenge og procentgodtgørelse. Procentgodtgørelse ydes alene i det tilfælde, der er nævnt i tjenesterejseaftalens § 21, stk. 2.

2) Måltidsfradrag foretages i overensstemmelse med bilag 4.

3) Dagpengesatsen og procentgodtgørelsen (her på 30 pct.) er højere, i det omfang der efter tjenesterejseaftalens § 22, stk. 3, er indgået lokal aftale herom. Dagpengene kan dog ikke overstige 509 kr. og procentgodtgørelsen kan ikke overstige 127,25 kr.


Bilag 4

Måltidsfradrag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2019

-

Time- og dagpengene skal reduceres, hvis den ansatte får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen.

Fradraget foretages i den konkrete time- og dagpengesats, jf. herved tillige bilag 2, note 3 og bilag 3, note 2.

Fradraget udgør følgende:

Morgenmad
15 pct.
Frokost
30 pct.
Middag
30 pct.
Fuld kost
75 pct.

Fremkommer der en tredje decimal på 5 eller mere, afrundes opad til nærmeste hele ørebeløb, ellers nedad.

Eksempel 1

Fradragene udgør ved en ureduceret sats på 436 kr. følgende:

Morgenmad
65,40 kr.
Frokost
130,80 kr.
Middag
130,80 kr.
Fuld kost
327,00 kr.

Eksempel 2

Fradragene udgør ved en ureduceret sats på 509 kr. følgende:

Morgenmad
76,35 kr.
Frokost
152,70 kr.
Middag
152,70 kr.
Fuld kost
381,75 kr.


Bilag 5

Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet pr. 1. januar 2019

-

A. Danmark og Færøerne

I
Ureducerede satser:
 
 
Danmark1)2)3)
1.000 kr.
 
Færøerne
1.113 kr.
     
II
Reducerede satser
 
 
Sats reduceret med 1/4 i Danmark 1)2)
750 kr.
 
Sats reduceret med 1/6 på Færøerne
928 kr.

1) Hoteldispositionsbeløbet for Danmark fastsættes med udgangspunkt i den statslige hotelaftale.

2) Hoteldispositionsbeløbet er inklusive moms.

3) Hoteller på den statslige hotelaftale, der overstiger hoteldispositionsbeløbet, kan også refunderes.

De reducerede satser anvendes under udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 2, i tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00).

B. Udlandet

Belgien
EUR
167
Canada
CAD
239 + tax
Finland
EUR
148
Frankrig
EUR
155
Grækenland
EUR
116
Holland
EUR
148
Irland
EUR
165
Island
ISK
27.108
Italien
EUR
189
Luxembourg
EUR
164
Norge
NOK
2.155
Portugal
EUR
124
Schweiz
CHF
226
Spanien
EUR
126
Storbritannien
GBP
164
Sverige
SEK
1.863
Tyskland
EUR
138
USA (New York og Washington D. C.)
USD
275 + tax
USA (i øvrigt)
USD
228 + tax
Østrig
EUR
120

Hoteldispositionsbeløbet i udlandet og Grønland nedsættes med 1/4 under udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 2, i tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00).

For lande, hvor der ikke er fastsat et hoteldispositionsbeløb, refunderes rimelige udgifter til et hotelværelse med bad eller anden godkendt indkvartering mod dokumentation, jf. § 28, stk. 4, i tjenesterejseaftalen.


Bilag 6

Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2019

-

I - Ureduceret sats: 218,00 kr.

II - Sats reduceret med 1/4 i Danmark: 163,50 kr.

III - Sats reduceret med 1/6 på Færøerne: 181,50 kr.

IV - Sats reduceret med 1/4 i udlandet og i Grønland: 163,50 kr.

De reducerede satser for udokumenteret nattillæg anvendes under udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 2, i tjenesterejseaftalen.

Redaktionel note
  • Udsendt med Modst. nr. 002-19