Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om rentesats for statsgaranterede studielån, som overføres til Udbetaling Danmark, for perioden fra og med den 1. februar 2019 til og med den 30. juni 2019

I medfør af § 1 a, stk. 2, i lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007, som ændret ved lov nr. 628 af 8. juni 2016, fastsættes:

§ 1. Statsgaranterede studielån, som overføres til Udbetaling Danmark, forrentes med en nominel rente på 0,25 pct. p.a. i perioden fra og med den 1. februar 2019 til og med den 30. juni 2019.

§ 2. Bekendtgørelsen har virkning for renter, der påløber fra og med den 1. februar 2019.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 876 af 25. juni 2018 om rentesats for statsgaranterede studielån, som overføres til Udbetaling Danmark, for andet halvår af 2018 ophæves.

Skatteministeriet, den 28. januar 2019

Karsten Lauritzen

/ Annemette Ottosen