Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udvidelse til Færøerne af UNESCO-konvention af 17. oktober 2003 om beskyttelse af den immaterielle kulturarv

I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 41 af 22. juni 2010, Lovtidende C, meddeles det, at UNESCO-konvention af 17. oktober 2003 om beskyttelse af den immaterielle kulturarv med virkning fra den 1. oktober 2018 er udvidet til at omfatte Færøerne.

Udenrigsministeriet, den 28. januar 2019

Anders Samuelsen