Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0245

En persons klage over en leder i Ekstra Bladet behandles ikke

En person klagede over en leder bragt på ekstrabladet.dk vedrørende Lars Løkke Rasmussens regeringstid. Personen var ikke omtalt eller afbildet i lederen og var derfor ikke klageberettiget. Pressenævnet afviste derfor at behandle klagen.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Den ringeste”, som blev bragt på ekstrabladet.dk den 13. januar 2019, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Den påklagede artikel er en leder skrevet af Ekstra Bladets ansvarshavende redaktør med reflektioner over Lars Løkke Rasmussens regeringstid.

[Klager] har til støtte for klagen blandt andet anført:

”Min klage er baseret på en tydelig politisering som tydeligvis søger indflydelse på det kommende folketingsvalg.

Jeg mener endvidere ikke der er harmoni mellem modtagelsen af offentlig mediestøtte og en klar politisering. ”

Pressenævnets formand, Hanne Schmidt, udtaler:

Den påklagede leder omhandler betragtninger om den nuværende regerings tiltag. [Klager] er ikke selv omtalt eller afbildet i artiklen.

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Henset til, at [Klager] ikke selv er omtalt eller afbildet i artiklen, har han ikke en sådan direkte væsentlig og individuel retlig interesse, at han personligt kan anses for klageberettiget. Der er derfor ikke grundlag for at behandle klagen i forhold til [Klager].

Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 24. januar 2019