Den fulde tekst

L 145

Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven, lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven) og øl- og vinafgiftsloven. (Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).

Fremsat skr 30/1 19
Lovf som fremsat 30/1 19
1.beh 7/2 19
Betænkning 28/2 19
Ændringsforslag nr. 12-15 af 04.03.2019 uden for betænkningen af skatteministeren (Karsten Lauritzen) 4/3 19 Tillæg B
Ændringsforslag nr. 16-17 af 11.03.2019 uden for betænkningen af skatteministeren (Karsten Lauritzen) 11/3 19 Tillæg B
Omtrykt 11/3 19
2.beh 12/3 19
Lovf optrykt efter 2.beh 12/3 19 Tillæg H
Ændringsforslag nr. 1 af 13.03.2019 til 3. behandling af skatteministeren (Karsten Lauritzen) 13/3 19 Tillæg B
3.beh 14/3 19
Lovf som vedt 14/3 19

Lov nr 270 af 26. marts 2019

Ordførere: (1.beh) Lea Wermelin (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Pelle Dragsted (EL), Carsten Bach (LA), Julius Graakjær Grantzau (ALT), Anders Johansson (KF)
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU).

Lovforslaget er en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2019 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.
Lovforslaget har til formål at udmønte en del af de aftalte afgiftslempelser, der bl.a. skal være med til at nedbringe grænsehandlen og sikre danske arbejdspladser. Som led i finansieringen af aftalen om finansloven for 2019 foreslås det desuden, at restskatteprocenten for selskabsskat forhøjes med et fast tillæg på 2 procentpoint, der prioriteres til lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet. Lovforslaget indeholder derfor følgende elementer fra aftalen: nedsættelse af afgiften på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, afskaffelse af foderfosfatafgiften og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2019. Det foreslås dog, at nedsættelse af afgift på øl og vin og afskaffelse af registreringsafgiften på fly træder i kraft den 1. april 2019.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 54 (DF, V, LA og KF), imod stemte 53 (S, EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.