Den fulde tekst

L 147

Forslag til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag.

Af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen (V)).

Fremsat skr 31/1 19
Lovf som fremsat 31/1 19
1.beh 7/2 19
Betænkning 13/3 19
2.beh 26/3 19
Lovf optrykt efter 2.beh 26/3 19 Tillæg H
3.beh 28/3 19
Lovf som vedt 28/3 19

Lov nr 338 af 2. april 2019

Ordførere: (1.beh) Simon Kollerup (S), Lise Bech (DF), Erling Bonnesen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Trine Torp (SF)
Ministre: (1.beh) miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Fødevareudvalget (MOF).

Lovforslaget er en opdatering og nytænkning af den gældende regulering af jordbrugets anvendelse af gødning og etablering af plantedække. Lovforslaget fremsættes som en ny hovedlov, der erstatter den gældende gødskningslov.
Formålet med lovforslaget er at regulere jordbrugets anvendelse af gødning med henblik på at begrænse udvaskningen af kvælstof. Det indeholder regler om kvælstofkvotesystemet, gødningsleverandører, næringsstofreducerende tiltag som f.eks. krav om etablering af efterafgrøder, tilskudsordninger og gødningsregnskabet.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 55 (DF, V, LA og KF), imod stemte 23 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 28 (S).