Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om parkering på offentlige veje

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1231 af 4. november 2015 om parkering på offentlige veje foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. februar 2019.

Vejdirektoratet, den 5. februar 2019

Jens Holmboe

/ Helga Theil Thomsen