Den fulde tekst

L 158

Forslag til lov om forbrugslånsvirksomheder.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov (KF)).

Fremsat skr 6/2 19
Lovf som fremsat 6/2 19
1.beh 19/2 19
Forbrugerombudsmanden vedrørende L 158 (Om forbrugslånsvirksomheder), jf. L 158 - bilag 1. 14/3 19
Betænkning 2/4 19
2.beh 4/4 19
Lovf optrykt efter 2.beh 4/4 19 Tillæg H
3.beh 9/4 19
Lovf som vedt 9/4 19

Lov nr 450 af 24. april 2019

Ordførere: (1.beh) Karin Gaardsted (S), Hans Kristian Skibby (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Pelle Dragsted (EL), May-Britt Kattrup (LA), René Gade (ALT), Anders Johansson (KF)
Ministre: (1.beh) erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU).

Lovforslaget indfører krav om, at virksomheder, der udbyder forbrugslån til forbrugere, skal have en tilladelse hos Finanstilsynet og underlægges en række forbrugerbeskyttende regler. Finanstilsynet skal desuden føre tilsyn med forbrugslånsvirksomhederne.
Forbrugerombudsmanden vil få samme tilsynsbeføjelser over for udbydere af forbrugslån, som Forbrugerombudsmanden har over for finansielle virksomheder i dag. Lovforslaget har til formål at styrke tilsynet med udbydere af forbrugslån, der ikke har en tilladelse som enten finansiel virksomhed eller som ejendomskreditselskab. Det styrkede tilsyn skal understøtte, at udbydere af forbrugslån foretager en reel kreditværdighedsvurdering af de forbrugere, der ønsker at optage et lån. Lovforslaget gennemfører initiativet øget tilsyn med kviklån fra regeringens forbrugerpolitiske strategi »Forbruger i en digital verden«. Loven skal træde i kraft den 1. juli 2019.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 105 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.