Den fulde tekst

L 161

Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).

Fremsat skr 6/2 19
Lovf som fremsat 6/2 19
1.beh 21/2 19
Betænkning 14/3 19
2.beh 19/3 19
Lovf optrykt efter 2.beh 19/3 19 Tillæg H
3.beh 26/3 19
Lovf som vedt 26/3 19

Lov nr 331 af 30. marts 2019

Ordførere: (1.beh) Jens Joel (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Joachim B. Olsen (LA), Julius Graakjær Grantzau (ALT), Lisbeth Bech Poulsen (SF)
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU).

Med lovforslaget ophæves bilag 1 i elafgiftsloven, så elafgiften for de liberale erhverv ligestilles med elafgiftsloven for øvrige momsregistrerede virksomheder og erhvervene får mulighed for at opnå den lave procesafgift på lige vilkår med øvrige momsregistrerede erhverv.
Desuden gennemføres tilpasninger af miljø- og energibeskatningslovene som følge af kravet i statsstøtteretsakter fra Europa-Kommissionen om, at kriseramte virksomheder skal afskæres fra at modtage statsstøtte. Lovforslaget udmønter dele af energiaftalen indgået den 29. juni 2018 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 105 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.