Den fulde tekst

L 162

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).

Fremsat skr 6/2 19
Lovf som fremsat 6/2 19
1.beh 21/2 19
Betænkning 14/3 19
2.beh 19/3 19
Lovf optrykt efter 2.beh 19/3 19 Tillæg H
3.beh 26/3 19
Lovf som vedt 26/3 19

Lov nr 324 af 30. marts 2019

Ordførere: (1.beh) Jens Joel (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Rune Lund (EL), Joachim B. Olsen (LA), Julius Graakjær Grantzau (ALT), Lisbeth Bech Poulsen (SF)
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU).

Lovforslaget forenkler og ændrer lovgivningen, så systemunderstøttelsen af inddrivelsen af gæld til det offentlige forbedres og der sikres en effektiv og lovlig inddrivelse, og så virksomhedernes skatte- og afgiftsgæld kan håndteres korrekt i det nye inddrivelsessystem.
Derfor foreslås en række ændringer, der dels skal sikre et sikkert hjemmelsgrundlag for håndteringen af modregningen med fordringer, der er under inddrivelse eller under opkrævning hos fordringshaverne, dels skal sikre, at skattekontoen, der er Skattestyrelsens it-system for opkrævning af virksomhedernes skatte-, moms- og afgiftskrav, kan tilsluttes det nye it-system for inddrivelse. Konkret foreslås det, at skatteministerens eksisterende bemyndigelse til at fastsætte regler om at kunne springe fordringer over i dækningsrækkefølgen udvides, og at restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage en hensigtsmæssig prioritering af, hvilke af fordringshavernes fordringer der skal valideres for datafejl først. For at sikre, at Skattestyrelsens krav fra skattekontoen kan tilsluttes det nye it-system for inddrivelse, lovfæstes Skattestyrelsens gældende praksis om at udskyde betalingsfristen, hvis sidste rettidige betalingsdag falder på en banklukkedag.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 106 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.