Den fulde tekst
L 163
Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. (Bestyrelsessammensætning).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager (LA)).
Fremsat skr 7/2 19
Lovf som fremsat 7/2 19
1.beh 22/2 19
Betænkning 12/3 19
2.beh 14/3 19
3.beh 19/3 19
Lovf som vedt 19/3 19
Lov nr 279 af 26. marts 2019
Ordførere: (1.beh) Lars Aslan Rasmussen (S), Marlene Harpsøe (DF), Anni Matthiesen (V), Jakob Sølvhøj (EL), Henrik Dahl (LA), Pernille Schnoor (ALT).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Merete Riisager).
Efter 1.beh henvist til Undervisningsudvalget(UNU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Undervisningsministeren stiftede i september 2018 27 institutioner for forberedende grunduddannelse.
Lovforslaget indebærer, at alle kommuner vil have mulighed for at udpege medlemmer til de første ordinære institutionsbestyrelser.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 107 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.