Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 8 i lov om Forsyningstilsynet

I medfør af § 14, stk. 2, i lov nr. 690 af 8. juni 2018 om Forsyningstilsynet fastsættes:

§ 1. § 8 i lov nr. 690 af 8. juni 2018 om Forsyningstilsynet sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. marts 2019.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 28. februar 2019

Lars Christian Lilleholt

/ Henrik Kjærgaard