Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0135

Økonomisk Ugebrev får kritik for at forvanske udtalelser fra Nykredit

Økonomisk Ugebrev bragte i april 2018 en artikel om valget til Forenet Kredits repræsentantskab i marts 2018. Nykredit og Forenet Kredit klagede til Pressenævnet over artiklen og afviste at have udtalt sig som anført i artiklen. Pressenævnet betragtede Økonomisk Ugebrevs udlægning af Nykredit og Forenet Kredits udtalelser som forvanskning og udtalte kritik af Økonomisk Ugebrev. Endvidere gav Pressenævnet Nykredit og Forenet Kredit ret til at få bragt et genmæle.

I genmælet afviste Nykredit at skulle have anerkendt, at ansatte indsamlede fuldmagter i arbejdstiden, eller at have påvirket afstemningen ved valg til repræsentantskabet i marts 2018 i Forenet Kredit.

Nykredit og foreningen Forenet Kredit har ved advokat Jess Thiersen klaget til Pressenævnet over artiklen ”Nykredit indrømmer: Ansatte indsamlede fuldmagter i arbejdstiden” bragt den 8. april 2018 i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 12, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omhandler også mediets afslag på genmæle.

Nykredit og Forenet Kredit har klaget over, at Økonomisk Ugebrev har bragt ukorrekte oplysninger og over ugebrevets manglende forelæggelse af skadelige og krænkende udsagn.

1 Sagsfremstilling

Korrespondance forud for den påklagede artikel

Forud for den påklagede artikel stillede Økonomisk Ugebrev fem spørgsmål til Nykredit og Forenet Kredit. Pressenævnet er ikke bekendt med datoen. Nedenfor er de fem spørgsmål oplistet i kursiv, og efter hvert spørgsmål ses Nykredit og Forenet Kredits svar:

”1. En lang række kommentarer nævner, at Nykredits medarbejdere blev transporteret samlet i busser til valgsteder. Kan I bekræfte, at der er foregået bustransport af Nykredit medarbejdere til et eller flere valgsteder?

Nykredit, pressechef [Person A]:

”Nykredits chefgruppe ankom samlet i en bus til valgmødet i Ballerup, da de på valgdagen var samlet til seminar i Køge cirka 40 km. derfra. En del af programmet på seminaret var at deltage på valgmødet, da vi anser det for naturligt, at det øverste ledelseslag har forståelse for og indsigt i koncernens demokratiske bagland. Derfor blev der arrangeret fællestransport. De af chefgruppens medlemmer, der ikke havde stemmeret til valgmødet, lyttede til talerne og indlæggene, mens de medlemmer, der havde stemmeret, selvfølgelig kunne stemme, hvis de ønskede at gøre dette. Chefgruppen består af koncerndirektionen og de ledere, der refererer til koncerndirektionen. ”

2. I givet fald: Hvem har betalt for denne bustransport?

Nykredit, pressechef [Person A]:

”Nykredit. ”

3. Såfremt dele af Nykredit koncernen/Forenet Kredit aktivt har arrangeret denne transport af medarbejdere, er det da i overensstemmelse med Forenet Kredits valgregler?

Forenet Kredit, pressechef [Person B]:

”Valgreglerne tager ikke stilling til, hvilket transportmiddel medlemmerne er ankommet med. Forenet Kredit arrangerer ikke transport til valgmøderne”

4. Vi har ligeledes fået flere kommentarer om, at Nykredit medarbejdere har indsamlet fuldmagter til repræsentantskabsvalget i arbejdstiden. Kan I bekræfte eller afvise, at dette er sket?

Nykredit, pressechef [Person A]:

”Alle medarbejdere i Nykredit, der er medlem af Forenet Kredit, kan deltage i foreningens valg på lige fod med andre medlemmer, herunder også medbringe fuldmagter for andre stemmeberettigede. Har man skulle medbringe en fuldmagt for en kollega, kan det have været naturligt at tale om det på arbejdspladsen. Hvis det er sket, er det selvfølgelig vores forventning, at det ikke er gået ud over arbejdet, og vi er også helt trygge ved, at det er tilfældet. ”

5. Er det efter jeres opfattelse i overensstemmelse med en god demokratisk proces, hvis ledelsen i Forenet Kredit/Nykredit arbejder for at fremme valg til repræsentantskabet af nogle kandidater frem for andre?

Forenet Kredit, pressechef [Person B]:

”Ingen i Forenet Kredit arbejder for at fremme nogle kandidater frem for andre. De kandidater i bestyrelsen, der selv var på valg, har naturligvis arbejdet for selv at blive valgt, ligesom alle andre kandidater. Forenet Kredit sikrer, at valgene foregår efter

reglerne, og vi er glade for de medlemmer, som vælger at engagere sig i valget. Forenet Kredit vil fortsat opfordre alle medlemmer til at deltage i valgene. ”

Den påklagede artikel

Økonomisk Ugebrev Finans/CFO bragte i nr. 12 udgivet den 8. april 2018 på forsiden et billede af [Person C] med overskriften ”NYKREDIT INDRØMMER: ANSATTE INDSAMLEDE FULDMAGTER I ARBEJDSTIDEN”. Herunder var følgende tekst bragt:

”Kunder og kandidater til de nylige valg til Forenet Kredits repræsentantskab raser over manipulation og udemokratisk adfærd.

De har ikke tillid til, at bestyrelsesformand [Person C] arbejder for et reelt demokrati i ejerforeningen bag Nykredit. Nykredit indrømmer at have betalt for ansattes transport til valgsteder, og at de indsamlede fuldmagter hos kolleger i arbejdstiden. ”

På side 3 og 4 bragte Økonomisk Ugebrev selve artiklen ”NYKREDIT INDRØMMER: ANSATTE INDSAMLEDE FULDMAGTER I ARBEJDSTIDEN” med følgende underrubrik:

”Demokratiet i ejerforeningen bag Nykredit, Forenet Kredit, eksisterer ikke. Udadtil arbejder ledelsen for at styrke demokratiet. Men virkeligheden er, at den samme ledelse ubarmhjertigt tromler ethvert forsøg på spirende demokrati. Sådan lyder konklusionen i Økonomiske Ugebrevs survey med svar fra 650 realkreditlånere. Vurderingen bakkes op af en række af de kandidater, der ved det seneste valg stillede op til foreningens repræsentantskab. ”

Af artiklens indhold fremgik blandt andet:

”Nykredit indrømmer nu at have arrangeret og betalt bustransport af ledende medarbejdere til valgstedet, så de kunne påvirke resultatet gennem stemmeafgivning. Nykredit og Forenet Kredit styrer tilsyneladende fuldstændig, hvem der bliver valgt til repræsentantskabet, der er foreningens øverste myndighed. Det er den entydige vurdering i Økonomisk Ugebrevs survey, hvor respondenterne tegner et billede af nærmest diktatoriske tilstande i forbindelse med valghandlingerne.

Helt samme vurdering har en række låntagerkandidater efter valget til repræsentantskabet i marts 2018: De blev godt og grundigt tromlet ned af ansatte fra Nykredit, der troppede op til valget udstyret med fuldmagter til at stemme på ledelsens egne kandidater.

FRAGTET MED BUS

Resultatet blev, at græsrødderne efter et enormt forarbejde kunne se, at ledelsens kandidater blev valgt. ”Jeg vil påstå, at demokratiet i Nykredits valg ikke findes, og at ledelsen kontrollerer valget,” siger kriminaltekniker [Person D], der er en af de kandidater, der stillede op til valget i Nordsjælland.

Han og flere andre kandidater så i forbindelse med valget i Ballerup ved selvsyn Nykredit medarbejdere blive fragtet samlet med bus til afstemningsstedet. Netop bustransport af medarbejdere til valgstederne bliver fremhævet i en stribe kommentarer i Økonomisk Ugebrevs survey, der samlet set tegner et ekstremt opsigtsvækkende billede af demokratiet i foreningen.

”Nykredit er gennemsyret af en ”os mod dem”-kultur. Medarbejdere bruges aktivt for at sikre den nuværende magtstruktur. Det skriger til himlen af diktatur. Kunde/ ejer-indflydelse er lig nul,” lyder en af kommentarerne.

”Jeg så selv en bus med medarbejdere fra Nykredit, og jeg så dem gå ind sammen med koncernchef [Person E]. Bagefter hørte jeg, at der var taget billeder af bussen, men at busselskabet nægtede, at bussen var bestilt af Nykredit,” siger udviklingsingeniør [Person F], der selv stillede op til valget. Også flere af respondenterne i surveyet omtaler disse busser med ansatte fra Nykredit.

Økonomisk Ugebrev har på grund af de konkrete låntageroplevelser og kommentarerne stillet spørgsmål til både Nykredit og Forenet Kredit, herunder om den omtalte bustransport. Pressechef [Person A] indrømmer, at Nykredit rent faktisk står bag i hvert fald en af de omtalte bustransporter.

”Nykredits chefgruppe ankom samlet i en bus til valgmødet i Ballerup, da de på valgdagen var samlet til seminar i Køge cirka 40 km derfra. En del af programmet på seminaret var at deltage på valgmødet, da vi anser det for naturligt, at det øverste ledelseslag har forståelse for og indsigt i koncernens demokratiske bagland. Derfor blev der arrangeret fællestransport. De af chefgruppens medlemmer, der ikke havde stemmeret til valgmødet, lyttede til talerne og indlæggene, mens de medlemmer, der havde stemmeret, selvfølgelig kunne stemme, hvis de ønskede at gøre dette. Chefgruppen består af koncerndirektionen og de ledere, der refererer til koncerndirektionen,” skriver [Person A] i et svar til Ugebrevet, hvor han også bekræfter, at Nykredit har betalt transporten.

Han leverer dermed et klokkeklart eksempel på, at ledelsen - med held - direkte har påvirket valgresultatet.

MARIONETTEATER

Blandt låntagerne er det opfattelsen, at fænomenet med gratis bustransport er langt bredere end til at omfatte en ledelsesgruppe: ”Det er blevet de ansatte mod kunderne, og en elite, der ikke vil have kundeinput,” siger [Person F]. ”Jeg har brugt mange timer på at stemme dørklokker og vil arbejde for mere åbenhed og demokrati, men jeg kan konstatere, at det er umuligt at komme ind. Ledelsen ved hele tiden, hvor mange fuldmagter, der er ude, og har styr på deres egne, så de styrer processen. Så resultatet er, at i stedet for, at der kommer frisk luft ind i repræsentantskabet, så har vi et marionetteater med en række nikkedukker,” siger [Person D].

Netop emnet omkring fuldmagter til medarbejdere i Nykredit er ligeledes trukket frem i en række svar i websurveyet. ”Ejerne holdes udenfor, og ”valget” kuppes af magteliten, der bruger personalet til at samle fuldmagter i arbejdstiden. Det burde ikke være lovligt i et land som Danmark,” skriver en af respondenterne i en kommentar.

Også dette forløb erkendes nu af pressechef [Person A]. Ugebrevet har spurgt, om han kan bekræfte, at medarbejdere har indsamlet fuldmagter i arbejdstiden. ”Alle medarbejdere i Nykredit, der er medlem af Forenet Kredit, kan deltage i foreningens valg på lige fod med andre medlemmer, herunder også medbringe fuldmagter for andre stemmeberettigede. Har man skullet medbringe en fuldmagt for en kollega, kan det have været naturligt at tale om det på arbejdspladsen. Hvis det er sket, er det selvfølgelig vores forventning, at det ikke er gået ud over arbejdet, og vi er også helt trygge ved, at det er tilfældet,” skriver [Person A] til Ugebrevet.

Endelig fremhæver flere kandidater til valget, at der fra Forenet Kredits sekretariats side blev brugt tekniske benspænd for at hæmme udefra kommende kandidaters muligheder for at blive valgt. ”Jeg og flere andre har oplevet at hvis en fuldmagt skulle flyttes fra en person, fordi der var for mange, så har sekretariatet besværliggjort det. Jeg har også eksempler på, at sekretariatet har villet bestemme hvilke fuldmagter, der skulle flyttes,” siger sognepræst [Person G], der ligeledes stillede op til valget.

”Det ville være langt bedre med en elektronisk afstemning, men det er ledelsen imod, fordi den dermed vil miste kontrollen over selve valget,” siger [Person G]. ”

I slutningen af artiklen stod følgende: ”Læs her Nykredits svar i fuld længde. ” Herefter var en faktaboks med følgende oplysninger indsat:

”Sådan gik de seneste valg til ejerforeningens repræsentantskab: Dette forår er der afholdt valg to steder, nemlig i Vestjylland og København/Nordsjælland. Herudover obligationsejervalg uden afstemning. Den reelle kamp stod dermed i de to regioner. Både i Vestjylland og i København/Nordsjælland blev alle ledelsens kandidater valgt, og med påfaldende enslydende stemmetal. I Vestjylland fik de fire kandidater fra 699 til 710 stemmer, mens de fire kundekandidater fik fra 66 til 110 stemmer. I København/Nordsjælland fik ledelsens syv kandidater fra 680 til 702 stemmer, mens kundernes syv kandidater fik fra 374 til 434 stemmer. ”

Økonomisk Ugebrev bragte på side 6 i samme ugebrev kommentaren ”LEDELSEN HOS NYKREDIT-EJER BØR UNDERSØGES” skrevet af Økonomisk Ugebrevs chefredaktør. Denne er ikke påklaget til Pressenævnet.

Genmæleanmodningen

Nykredit og Forenet Kredit anmodede den 4. maj 2018 Økonomisk Ugebrev om at få bragt følgende genmæle:

”[Rubrik]

Pressenævnet kritiserer Økonomisk Ugebrev for artikel om Nykredit:

[Brødtekst]

”I artiklen, ”Nykredit indrømmer: Ansatte indsamlede fuldmagter i arbejdstiden” står der, ”Nykredit indrømmer nu at have arrangeret og betalt bustransporten af ledende medarbejdere til valgstedet, så de kunne påvirke resultatet gennem stemmeafgivningen. ”

Nykredit har ikke anerkendt, at ansatte indsamlede fuldmagter i arbejdstiden, eller at have påvirket afstemningen ved valg til repræsentantskabet i marts 2018 i Forenet Kredit, ligesom Nykredits svar til Økonomisk Ugebrev ikke kan danne grundlag for en sådan udlægning heraf som sket i overskrift og indledningen til artiklen. ”

Økonomisk Ugebrev afviste den 10. maj 2018 at bringe genmæleteksten. Nykredit og Forenet Kredits klage er modtaget i Pressenævnet den 15. maj 2018.

2 Parternes synspunkter

2.1 Nykredit og Forenet Kredits synspunkter

Korrekt information

Klagerne har indledningsvist anført, at der i marts 2018 blev afholdt valg til repræsentantskabet for Forenet Kredit med valg i valgområderne København og Nordsjælland (blev afholdt i København den 8. marts 2018) og Vestjylland (blev afholdt den 6. marts 2018).

De har vedlagt kopi af Vedtægterne for Forenet Kredit, vedtaget den 23. november 2017. Det fremgår af § 3, at medlemmer af foreningen er de til enhver tid værende låntagere med lån påtaget i Nykredit Realkredit A/S, og af §§ 5 og 9, at repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed, som blandt andet vælges af foreningens medlemmer i overensstemmelse med foreningens valgregulativ.

Derudover har klagerne vedhæftet Valgregulativ for Forenet Kredit, vedtaget den 21. september 2017. De nærmere betingelser for at kunne blive valgt fremgår af valgregulativets §§ 2 til 4, herunder at kandidater skal være foreslået af mindst 25 stillere, og at hvis der er opstillet flere kandidater, afholdes der valg, hvor bestyrelsen for Forenet Kredit fastsætter tid og sted.

Klagerne har anført, at Økonomisk Ugebrevs udlægning/fortolkning af Nykredits svar på Økonomisk Ugebrevs spørgsmål forud for artiklen er misvisende.

- Overskriften

I forhold til Økonomisk Ugebrevs overskrift ”NYKREDIT INDRØMMER: ANSATTE INDSAMLEDE FULDMAGTER I ARBEJDSTIDEN”, så er det spørgsmål 4 og svaret herpå, der er relevant. Spørgsmål 4 og svar er sålydende:

”Vi har ligeledes fået flere kommentarer om, at Nykredits medarbejdere har indsamlet fuldmagter til repræsentantskabsvalget i arbejdstiden. Kan I bekræfte eller afvise, at dette er sket? ”

Nykredit, pressechef [Person A]s svar:

”Alle medarbejdere i Nykredit, der er medlem af Forenet Kredit, kan deltage i foreningens valg på lige fod med andre medlemmer, herunder også medbringe fuldmagter for andre stemmeberettigede. Har man skulle medbringe en fuldmagt for en kollega, kan det have været naturligt at tale om det på arbejdspladsen. Hvis det er sket, er det selvfølgelig vores forventning, at det ikke er gået ud over arbejdet, og vi er også helt trygge ved, at det er tilfældet. ”

Klagerne har anført, at den citerede overskrift er baseret på en forudsætning om, at det er odiøst, hvis Nykredits medarbejdere i arbejdstiden gav hinanden fuldmagter. Det mener klagerne ikke, at det er.

Det er imidlertid ikke korrekt, når det i overskriften positivt angives, at Nykredit har sagt (indrømmet), at Nykredits medarbejderne har indhentet fuldmagter hos hinanden i arbejdstiden. Det anførte svar indeholder således ikke nogen bekræftelse fra Nykredits side herom, idet der blot omtales Nykredits holdning, hvis det måtte være tilfældet - nemlig at det ikke måtte gå ud over arbejdet. Klagerne finder således, at Nykredit ikke ses at have indrømmet noget vedrørende fuldmagtsindsamlinger, hvorfor overskriften ikke har belæg i det modtagne svar fra Nykredit. Overskriften har således, ifølge klagerne, ikke dækning i artiklen.

- Bustransport til valgsteder

Klagerne har bestridt følgende udsagn:

”Nykredit indrømmer nu at have arrangeret og betalt bustransporten af ledende medarbejdere til valgstedet, så de kunne påvirke resultatet gennem stemmeafgivningen. ”

Klagerne har anført, at det må være spørgsmål 1 og svaret herpå, der er relevant. Spørgsmål 1 og svar er sålydende:

”En lang række kommentarer nævner, at Nykredit medarbejdere blev transporteret samlet i busser til valgsteder. Kan I bekræfte, at der er foregået bustransport af Nykredit medarbejdere til et eller flere valgsteder? ”

Nykredit, pressechef [Person A] svar:

”Nykredits chefgruppe ankom samlet i en bus til valgmødet i Ballerup, da de på valgdagen var samlet til seminar i Køge cirka 40 km derfra. En del af programmet på seminaret var at deltage på valgmødet, da vi anser det for naturligt, at det øverste ledelseslag har forståelse for og indsigt i koncernens demokratiske bagland. Derfor blev der arrangeret fællestransport. De af chefgruppens medlemmer, der ikke havde stemmeret til valgmødet, lyttede til talerne og indlæggene, mens de medlemmer, der havde stemmeret, selvfølgelig kunne stemme, hvis de ønskede at gøre dette. Chefgruppen består af koncerndirektionen og de ledere, der refererer til koncerndirektionen. ”

Klagerne har anført, at det er forkert af Økonomisk Ugebrev at anføre, at Nykredit har sagt (indrømmet), at Nykredit har transporteret ledende medarbejdere til valgstederne for at de kunne påvirke valget. Nykredit har alene sagt, at transporten er sket for, at ledergruppen kunne følge med i valgprocessen. Dette er, ifølge klagerne, ikke et udtryk for, at transporten fandt sted for, at ledergruppen skulle påvirke resultatet. Det i indledningen til artiklen postulerede har således ikke belæg i det modtagne svar fra Nykredit.

Forelæggelse

Nykredit og Forenet Kredit har anført, at der i artiklen er gengivet en række udsagn, blandt andet fra kandidater til valget, der ikke blev valgt. De anførte udsagn er:

1) ”Jeg vil påstå, at demokratiet i Nykredits valg ikke findes, og at ledelsen kontrollerer valget”

2) ”Medarbejderne bruges aktivt for at sikre den nuværende magtstruktur, Det skriger til himlen af diktatur. Kunde/ejer-indflydelse er lig nul. ”

3) ”Ledelsen ved hele tiden, hvor mange fuldmagter, der er ude, og har styr på deres egne, så de styrer processen. ”

4) ”Ejerne holdes udenfor, og ”valget” kuppes af magteliten, der bruger personalet til at samle fuldmagter i arbejdstiden. ”

Nykredit og Forenet Kredit tager afstand fra og er ikke enig i de angivne udsagn/beskyldninger. Udsagnene er skadelige og krænkende for Nykredit og Forenet Kredit, da det er beskyldninger om ikke demokratisk adfærd. Sådanne udsagn burde have været forelagt for Nykredit og Forenet Kredit. Da dette ikke skete, mener klagerne, at Økonomisk Ugebrev har handlet i strid med god presseskik.

Genmæle

Klagerne finder, at overskriften og de angivne indrømmelser ikke har dækning i de foreliggende spørgsmål og svar og derfor ikke er korrekte. Ved afgrænsningen af hvilken grad af unøjagtighed, der må tolereres i overskrifter og artikler gælder i den foreliggende sag, at det påståede sagte, skal læses i sammenhæng med en række citerede påstande fra andre i artiklen om, at Nykredit har søgt at påvirke valget i Forenet Kredit. Dette er væsentlige påstande, og når Økonomisk Ugebrev i overskriften ”fejlagtigt” anfører, at Nykredit har foretaget den angivne indrømmelse, og derefter straks i artiklen yderligere anfører, at Nykredit har indrømmet at transportere ledende medarbejdere til valgstedet for at påvirke resultatet, så er det ikke en sproglig unøjagtighed eller forhold, man kan se berigtiget i artiklen.

Klagerne mener, at der foreligger en bevidst forvanskning af Nykredits svar til Økonomisk Ugebrev forud for artiklen, hvilket er i strid med god presseskik. Nykredit og Forenet Kredit har på denne baggrund anmodet om at få bragt ovenstående genmæle.

De har i den forbindelse oplyst, at Erhvervsstyrelsen den 14. maj 2018 henlagde sagen, og har medsendt kopi af Erhvervsstyrelsens brev af 14. maj 2018, hvoraf det blandt andet fremgår:

”Erhvervsstyrelsen anmodede i brev af 10. april 2018 om en redegørelse for de forhold vedrørende foreningens valg, som Økonomisk Ugebrev Finans/CFO beskrev i en række artikler af 9. april 2018.

[…]

Erhvervsstyrelsen tager Forenet Kredits redegørelse til efterretning og finder

efter en samlet vurdering ikke, at der er grundlag for at fastslå, at der er sket overtrædelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder eller Forenet Kredits vedtægter. Styrelsen har særligt lagt vægt på udtalelserne fra den eksterne og interne revision og VP Securities A/S.

Erhvervsstyrelsen foretager os derfor ikke yderligere, og vi anser herefter

sagen for afsluttet. ”

Klagerne har anført, at Erhvervsstyrelsens brev af 14. maj 2018 underbygger, at Økonomisk Ugebrev med sine påstande er gået alt for langt.

2.2 Økonomisk Ugebrevs synspunkter

Økonomisk Ugebrev har indledningsvis anført, at Erhvervsstyrelsen i anledning af Økonomisk Ugebrevs omtale bad Forenet Kredit om at redegøre for en række spørgsmål.

Korrekt information

Økonomisk Ugebrev har anført, at Nykredits udtalelser er loyalt gengivet i Økonomisk Ugebrevs artikel. Formelt er svarene fra Nykredit noget vage, men svarene kan kun tolkes i retning af, at de beskrevne forhold er sket. Økonomisk Ugebrev finder tillige den beskrevne praksis sandsynliggjort via de svar, som fremgår af det gennemførte survey.

Økonomisk Ugebrev har yderligere anført, at ugebrevet loyalt efterfølgende har bragt artiklen ”Nykredit-ejer afviser kritik af valgforløb, men modsiges” bragt den 6. maj 2018 i Økonomisk Ugebrev nr. 16. Artiklen omhandler, at Forenet Kredit har afleveret en redegørelse til Erhvervsstyrelsen, hvor foreningen afviser at have gjort noget forkert i forhold til valgregler og vedtægter.

- Overskriften

I forhold til overskriften ”NYKREDIT INDRØMMER: ANSATTE INDSAMLEDE FULDMAGTER I ARBEJDSTIDEN” har Økonomisk Ugebrev anført, at Nykredit ikke har afvist, at der er sket indsamling af fuldmagter i arbejdstiden.

- Bustransport til valgsteder

Økonomisk Ugebrev har anført, at Nykredit ikke har afvist, at der er betalt transport for medarbejdere til valgstederne, og at Økonomisk Ugebrev alene har skrevet, at Nykredit har betalt transport til valgsteder for ansatte. Hvis disse ansatte har stemt, har det selvfølgelig påvirket valgresultaterne.

Derudover har Økonomisk Ugebrev bemærket, at Forenet Kredit i redegørelsen til Erhvervsstyrelsen blandt andet skrev følgende om den påklagede artikel:

”Dertil kommer en række forhold, som er korrekte, men som vi ikke finder grund til at kategorisere som problematiske. Dette gælder eksempelvis den omtalte bustransport for en gruppe af chefer, der var samlet på seminar (. . .) når dette er sagt, så må vi tage til efterretning, at nogle medlemmer har betænkeligheder ved valgets gennemførelse. Dette tager vi selvfølgelig alvorligt. I et demokrati er tilliden til valget selvfølgelig et meget vigtigt fundament. ”

Forelæggelse

Økonomisk Ugebrev mener, at de anvendte citater ikke burde have været forelagt, da budskaberne er meget ens med påpegning af de samme problemstillinger, som Økonomisk Ugebrev spurgte Forenet Kredit/Nykredit om forud for artiklen.

Genmæle

Økonomisk Ugebrev har afvist at bringe et genmæle.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Hanne Schmidt, Jørn Mikkelsen, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

God presseskik

Nykredit og Forenet Nykredit har klaget over, at Økonomisk Ugebrev har bragt ukorrekte oplysninger og over manglende forelæggelse af skadelige og krænkende kildeudsagn.

Korrekt information

Klagerne har anført, at Økonomisk Ugebrevs udlægning af Nykredits svar på Økonomisk Ugebrevs spørgsmål forud for artiklen er misvisende.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe

korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger,

der gives eller gengives, er korrekte. Det følger yderligere af de vejledende regler for god

presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den

pågældende artikel eller udsendelse, jf. punkt A. 1 og A. 6.

- Overskriften

Klagerne har klaget over, at overskriften ”NYKREDIT INDRØMMER: ANSATTE INDSAMLEDE FULDMAGTER I ARBEJDSTIDEN” ikke er korrekt, da Nykredit ikke har indrømmet noget vedrørende fuldmagtsindsamlinger. Klagerne finder, at overskriften hverken har dækning Nykredits svar til Økonomisk Ugebrev eller i artiklens indhold.

Økonomisk ugebrev skrev i overskriften ”NYKREDIT INDRØMMER: ANSATTE INDSAMLEDE FULDMAGTER I ARBEJDSTIDEN”. Af selve artiklen fremgik følgende:

”Også dette forløb erkendes nu af pressechef [Person A]. Ugebrevet har spurgt, om han kan bekræfte, at medarbejdere har indsamlet fuldmagter i arbejdstiden. ”Alle medarbejdere i Nykredit, der er medlem af Forenet Kredit, kan deltage i foreningens valg på lige fod med andre medlemmer, herunder også medbringe fuldmagter for andre stemmeberettigede. Har man skullet medbringe en fuldmagt for en kollega, kan det have været naturligt at tale om det på arbejdspladsen. Hvis det er sket, er det selvfølgelig vores forventning, at det ikke er gået ud over arbejdet, og vi er også helt trygge ved, at det er tilfældet,” skriver [Person A] til Ugebrevet. ”

Pressenævnet lægger til grund, at Nykredits svar var gengivet korrekt i sin fulde længde i den påklagede artikel. Efter Pressenævnets opfattelse giver Nykredits generelle udtalelse ikke grundlag for at tillægge Nykredit at have indrømmet, at ansatte skulle have indsamlet fuldmagter i arbejdstiden. Nævnet finder herved, at overskriften ikke har dækning i Nykredits svar og må betragtes som en forvanskning af svaret. Nævnet udtaler derfor kritik af Økonomisk Ugebrev, selv om svaret er gengivet i sin fulde længde i artiklen.

- Bustransport til valgsteder

Klagerne har klaget over sætningen ”Nykredit indrømmer nu at have arrangeret og betalt bustransport af ledende medarbejdere til valgstedet, så de kunne påvirke resultatet gennem stemmeafgivning. og har anført, at Nykredit alene har udtalt, at transporten skete for, at ledergruppen kunne følge med i valgprocessen.

Af den påklagede artikel fremgår blandt andet:

”Pressechef [Person A] indrømmer, at Nykredit rent faktisk står bag i hvert fald en af de omtalte bustransporter.

”Nykredits chefgruppe ankom samlet i en bus til valgmødet i Ballerup, da de på valgdagen var samlet til seminar i Køge cirka 40 km derfra. En del af programmet på seminaret var at deltage på valgmødet, da vi anser det for naturligt, at det øverste ledelseslag har forståelse for og indsigt i koncernens demokratiske bagland. Derfor blev der arrangeret fællestransport. De af chefgruppens medlemmer, der ikke havde stemmeret til valgmødet, lyttede til talerne og indlæggene, mens de medlemmer, der havde stemmeret, selvfølgelig kunne stemme, hvis de ønskede at gøre dette. Chefgruppen består af koncerndirektionen og de ledere, der refererer til koncerndirektionen,” skriver [Person A] i et svar til Ugebrevet, hvor han også bekræfter, at Nykredit har betalt transporten. ”

Han leverer dermed et klokkeklart eksempel på, at ledelsen - med held - direkte har påvirket valgresultatet. ”

Pressenævnet lægger til grund, at Nykredits svar vedrørende bustransport til valgsteder var gengivet korrekt i sin fulde længde i den påklagede artikel. Nævnet finder imidlertid, at Nykredits svar ikke gav Økonomisk Ugebrev grundlag for at tillægge Nykredit at have indrømmet, at ledende medarbejdere blev transporteret til valgstedet, så de kunne påvirke resultatet gennem stemmeafgivning. Nævnet finder herved, at den påklagede sætning ikke har dækning i Nykredits svar og må betragtes som en forvanskning af svaret. Nævnet udtaler således kritik af Økonomisk Ugebrev, selv om Nykredits svar er gengivet i sin fulde længde i artiklen.

Forelæggelse

Nykredit og Forenet Kredit har klaget over manglende forelæggelse af en række kildeudsagn, blandt andet fra kandidater til valget, der ikke blev valgt.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkt A. 3.

Følgende udsagn er påklaget:

1) ”Jeg vil påstå, at demokratiet i Nykredits valg ikke findes, og at ledelsen kontrollerer valget”, siger kriminaltekniker [Person D], der er en af de kandidater, der stillede op til valget i Nordsjælland.

2) Netop bustransport af medarbejdere til valgstederne bliver fremhævet i en stribe kommentarer i Økonomisk Ugebrevs survey, der samlet set tegner et ekstremt opsigtsvækkende billede af demokratiet i foreningen.

”Nykredit er gennemsyret af en ”os mod dem”-kultur. Medarbejdere bruges aktivt for at sikre den nuværende magtstruktur. Det skriger til himlen af diktatur. Kunde/ ejer-indflydelse er lig nul,” lyder en af kommentarerne.

3) ”Ledelsen ved hele tiden, hvor mange fuldmagter, der er ude, og har styr på deres egne, så de styrer processen. […]”, siger [Person D]

4) Netop emnet omkring fuldmagter til medarbejdere i Nykredit er ligeledes trukket frem i en række svar i websurveyet. ”Ejerne holdes udenfor, og ”valget” kuppes af magteliten, der bruger personalet til at samle fuldmagter i arbejdstiden. […]” skriver en af respondenterne i en kommentar.

Pressenævnet lægger til grund, at Økonomisk Ugebrev forud for den påklagede artikel blandt andet sendte følgende spørgsmål til klagerne:

Spørgsmål ”4. Vi har ligeledes fået flere kommentarer om, at Nykredit medarbejdere har indsamlet fuldmagter til repræsentantskabsvalget i arbejdstiden. Kan I bekræfte eller afvise, at dette er sket?

Og

Spørgsmål ”5. Er det efter jeres opfattelse i overensstemmelse med en god demokratisk proces, hvis ledelsen i Forenet Kredit/Nykredit arbejder for at fremme valg til repræsentantskabet af nogle kandidater frem for andre?

Pressenævnet finder, at de to ovennævnte udsagn fra [Person D] og de to udsagn fra unavngivne personer vedrørende indsamling af fuldmagter og den demokratiske proces ved valg til ejerforeningen, Forenet Kredits repræsentantskab, kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for klagerne. Økonomisk Ugebrev indhentede forud for artiklen klagernes kommentarer vedrørende indsamling af fuldmagter i arbejdstiden (spørgsmål 4) og vedrørende en demokratisk valgproces (spørgsmål 5).

Nykredits svar på spørgsmål 4 vedrørende indsamling af fuldmagter i arbejdstiden var medtaget i sin fulde længde i den påklagede artikel.

Forenet Kredits svar på spørgsmål 5 var derimod ikke medtaget i den påklagede artikel. Svaret var følgende:

”Ingen i Forenet Kredit arbejder for at fremme nogle kandidater frem for andre. De kandidater i bestyrelsen, der selv var på valg, har naturligvis arbejdet for selv at blive valgt, ligesom alle andre kandidater. Forenet Kredit sikrer, at valgene foregår efter

reglerne, og vi er glade for de medlemmer, som vælger at engagere sig i valget. Forenet Kredit vil fortsat opfordre alle medlemmer til at deltage i valgene. ”

Pressenævnet finder, at Økonomisk Ugebrevs forelæggelse var tilstrækkelig i forhold til at bringe de påklagede kildeudsagn uden nærmere forelæggelse. Det forudsætter imidlertid, at klagernes svar og kommentarer til de forelagte emner blev medtaget i tilstrækkeligt omfang. Da Nykredits svar på spørgsmål 5 vedrørende den demokratiske proces ikke blev gengivet i artiklen, udtaler Pressenævnet kritik. Det kan i den relation ikke føre til et andet resultat, at Økonomisk Ugebrev sidst i artiklen havde indsat et link til samtlige af klagernes svar i fuld længde.

Genmæle

Nykredit og Forenet Kredit har anmodet om at få bragt følgende genmæle:

”[Rubrik]

Pressenævnet kritiserer Økonomisk Ugebrev for artikel om Nykredit:

[Brødtekst]

”I artiklen, ”Nykredit indrømmer: Ansatte indsamlede fuldmagter i arbejdstiden” står der, ”Nykredit indrømmer nu at have arrangeret og betalt bustransporten af ledende medarbejdere til valgstedet, så de kunne påvirke resultatet gennem stemmeafgivningen. ”

Nykredit har ikke anerkendt, at ansatte indsamlede fuldmagter i arbejdstiden, eller at have påvirket afstemningen ved valg til repræsentantskabet i marts 2018 i Forenet Kredit, ligesom Nykredits svar til Økonomisk Ugebrev ikke kan danne grundlag for en sådan udlægning heraf som sket i overskrift og indledningen til artiklen. ”

Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at Økonomisk Ugebrev ikke har godtgjort, at Nykredit og Forenet Kredit skulle have indrømmet, at medarbejdere indsamlede fuldmagter i arbejdstiden. Det samme gør sig gældende i forhold til Økonomisk Ugebrevs påstand om, at Nykredit skulle have indrømmet at have transporteret ledende medarbejdere til valgstedet, så de kunne påvirke resultatet. Da oplysningerne samtidig kan være egnet til at påføre Nykredit og Forenet Kredit betydelig skade, finder nævnet, at klagerne er berettiget til at få bragt et genmæle.

Offentliggørelse af Pressenævnets kendelse

I medfør af medieansvarslovens § 49, jf. retningslinjerne i lovens § 39, pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Økonomisk Ugebrev Finans/CFO at bringe følgende på forsiden af næstkommende ugebrev (med samme skrifttype og layout som svarende til forsiden 8. april 2018):

”Pressenævnet: Kritik og genmæle over for artikel i Økonomisk Ugebrev

Nævnet kritiserer Økonomisk Ugebrev for at forvanske udtalelser fra Nykredit og Forenet Kredit vedrørende valg til Forenet Kredits repræsentantskab. [Her indsættes sidehenvisning]

Herudover pålægges redaktøren at offentliggøre følgende på side 3 i samme ugebrev med Pressenævnets logo som illustration:

”[rubrik]

Genmæle fra Nykredit og Forenet Kredit

[underrubrik]

Pressenævnet kritiserer Økonomisk Ugebrev for at forvanske udtalelser fra Nykredit og Forenet Kredit om valget til Forenet Kredits repræsentantskab i 2018.

[brødtekst]

Økonomisk Ugebrev bragte i april 2018 en artikel om valget til Forenet Kredits repræsentantskab i marts 2018. Nykredit og Forenet Kredit har klaget til Pressenævnet over artiklen og har afvist at have udtalt sig som anført i artiklen.

Pressenævnet betragter Økonomisk Ugebrevs udlægning af Nykredit og Forenet Kredits svar som forvanskning og udtaler kritik af Økonomisk Ugebrev. Endvidere giver Pressenævnet Nykredit og Forenet Kredit ret til at få bragt følgende genmæle:

Nykredit og Forenet Kredits genmæle

”I artiklen, ”Nykredit indrømmer: Ansatte indsamlede fuldmagter i arbejdstiden” står der, ”Nykredit indrømmer nu at have arrangeret og betalt bustransporten af ledende medarbejdere til valgstedet, så de kunne påvirke resultatet gennem stemmeafgivningen.

Nykredit har ikke anerkendt, at ansatte indsamlede fuldmagter i arbejdstiden, eller at have påvirket afstemningen ved valg til repræsentantskabet i marts 2018 i Forenet Kredit, ligesom Nykredits svar til Økonomisk Ugebrev ikke kan danne grundlag for en sådan udlægning heraf som sket i overskrift og indledningen til artiklen. ”

Pressenævnet udtaler også kritik af, at Økonomisk Ugebrev ikke bragte Nykredits svar på et spørgsmål stillet af Økonomisk Ugebrev vedrørende den demokratiske valgproces.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk”

Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest på de af mediets platforme, hvor den påklagede artikel har været bragt. Offentliggørelse skal ske som en selvstændig artikel, der prioriteres, f.eks. med placering på en forside i mindst et døgn efter kritikkens offentliggørelse. Pressenævnets offentliggørelsestekst skal bringes uden reklamer i teksten.

Endvidere skal denne artikel være offentligt tilgængelig som en selvstændig artikel i overensstemmelse med prioriteringen af den påklagede artikel, og i en periode svarende til den periode, hvor den påklagede artikel har været tilgængelig.

Endelig skal der oprettes et link med teksten ”Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen” til nævnets kendelse ved starten af brødteksten i den påklagede artikel, hvis den fortsat er tilgængelig på hjemmesiden og ikke er ændret på de punkter, hvor nævnet har udtalt kritik.

Skrifttype og layout bør svare til den opsætning, der i øvrigt anvendes af mediet.

Afgjort den 21. februar 2019