Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1597 af 14. december 2018 om forsøg på beskæftigelsesområdet foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 3, ændres »den 1. marts 2017 til og med den 28. februar 2019« til: «den 1. marts 2019 til og med den 31. december 2019«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. marts 2019.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 28. februar 2019

Maria Schack Vindum

/ Christian Solgaard