Den fulde tekst
L 129 B
Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (Forenkling af afstandskrav til fjernbuskørsel m.v.).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen (LA)).
2.beh 26/2 19
Lovf optrykt efter 2.beh 26/2 19 Tillæg H
3.beh 28/2 19
Lovf som vedt 28/2 19 Tillæg C
Lov nr 207 af 5. marts 2019
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med forslaget ensrettes og sænkes afstandskravene for fjernbuskørsel til 75 km, og betjeningskravet øges fra én gang 4 dage ugentligt til mindst en returreje 5 dage ugentligt. I den forbindelse skærpes tilsynsgrundlaget og sanktionssystemet over for branchen for at undgå snyd. Hensigten med kortere afstandskrav og højere betjeningskrav er at skabe rammer for flere fjernbusruter i Danmark, herunder i yderområderne.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2019.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 82 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 22 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.