Den fulde tekst
L 172
Forslag til lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen ()).
Fremsat skr 27/2 19
Lovf som fremsat 27/2 19
1.beh 26/3 19
Betænkning 9/4 19
2.beh 23/4 19
Lovf optrykt efter 2.beh 23/4 19 Tillæg H
3.beh 25/4 19
Lovf som vedt 25/4 19
Lov nr 486 af 30. april 2019
Ordførere: (1.beh) Morten Bødskov (S), Karina Due (DF), Preben Bang Henriksen (V), Søren Søndergaard (EL), Christina Egelund (LA), René Gade (ALT), Lotte Rod (RV), Karsten Hønge (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget udmønter en række af anbefalingerne fra Justitsministeriets analyse fra 2018 af offererstatningssager med henblik på at sikre en hurtigere behandling af offererstatningssager.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. maj 2019.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.