Den fulde tekst
L 180
Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love. (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 27/2 19
Lovf som fremsat 27/2 19
1.beh 14/3 19
Betænkning 10/4 19
2.beh 23/4 19
Lovf optrykt efter 2.beh 23/4 19 Tillæg H
3.beh 25/4 19
Lovf som vedt 25/4 19
Lov nr 495 af 1. maj 2019
Ordførere: (1.beh) Leif Lahn Jensen (S), Bent Bøgsted (DF), Hans Andersen (V), Finn Sørensen (EL), Laura Lindahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Rasmus Helveg Petersen (RV), Karsten Hønge (SF), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget gøres forsøgsordningen, hvorefter en borger har ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser, permanent.
Med lovforslaget kan borgere afvise at tage imod lægebehandling, uden at det kan få betydning for retten til sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse eller for kommunens vurdering af, om der er grundlag for at bevilge fleksjob eller tilkende førtidspension.
Med lovforslaget justeres ordningen således, at kommunen efter den 30. juni 2019 ikke skal inddrage sundhedskoordinatoren, hvis den sygemeldte afviser at modtage lægebehandling.
Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft 1. juli 2019.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.