Den fulde tekst
L 185
Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Støtte til styrket indsats i landsbyer).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen (LA)).
Fremsat skr 27/2 19
Lovf som fremsat 27/2 19
1.beh 14/3 19
Betænkning 4/4 19
2.beh 9/4 19
Lovf optrykt efter 2.beh 9/4 19 Tillæg H
3.beh 23/4 19
Lovf som vedt 23/4 19
Lov nr 465 af 29. april 2019
Ordførere: (1.beh) Kaare Dybvad (S), Merete Dea Larsen (DF), Thomas Danielsen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Villum Christensen (LA), Christian Poll (ALT), Kirsten Normann Andersen (SF), Orla Østerby (KF).
Ministre: (1.beh) transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
Efter 1.beh henvist til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Forslaget indfører en ramme til landsbyfornyelse, der kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. Kommunerne kan bruge rammen til at støtte bygningsfornyelse, områdefornyelse samt kondemnering og genhusning.
Formålet er at fokusere byfornyelsesmidlerne til landets landsbyer og landområder, hvor der er størst behov for offentlig støtte til fornyelse af byerne.
Forslaget er en følge af finansloven for 2019, hvor der er afsat en udgiftsramme til landsbyfornyelse, der finansieres ved at omprioritere midlerne fra udgiftsrammen til byfornyelse.
Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. maj 2019.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 96 (S, DF, V, LA, ALT, RV og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 4 (SF).