Den fulde tekst
L 190
Forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. (Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital).
Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov ()).
Fremsat skr 28/2 19
Lovf som fremsat 28/2 19
1.beh 19/3 19
Betænkning 2/4 19
2.beh 4/4 19
Lovf optrykt efter 2.beh 4/4 19 Tillæg H
3.beh 9/4 19
Lovf som vedt 9/4 19
Lov nr 445 af 13. april 2019
Ordførere: (1.beh) Morten Bødskov (S), Hans Kristian Skibby (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Pelle Dragsted (EL), May-Britt Kattrup (LA), René Gade (ALT), Ida Auken (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Det følger af lovforslaget, at der ikke fremover kan oprettes flere iværksætterselskaber. Eksisterende iværksætterselskaber vil have en overgangsperiode på 2 år fra lovens ikrafttræden til at omregistrere sig til anpartsselskaber. Lovforslaget giver desuden mulighed for at tvangsopløse de iværksætterselskaber, der ikke er omregistreret til anpartsselskaber inden udløbet af 2-årsfristen.
Endvidere nedsættes minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital fra 50.000 kr. til 40.000 kr.
Formålet med forslaget er at samle op på de erfaringer, som Erhvervsministeriet har gjort sig på baggrund af "Analyse af iværksætterselskaber", der blev udgivet af Erhvervsstyrelsen i efteråret 2018. Analysen havde til formål at skabe overblik over brugen af iværksætterselskaber, herunder om de blev anvendt som tilsigtet.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 101 (S, DF, V, EL, LA, RV, SF og KF), imod stemte 5 (ALT), hverken for eller imod stemte 0.