Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0246

Jysk Fynske Medier får ikke kritik for redigering af læserbrev

Jysk Fynske Medier bragte i december 2018 et læserbrev under overskriften ”Lad være, [Politiker A]! ! ”. Læserbrevet var af Jysk Fynske Medier redigeret i forhold til læserbrevets oprindelige version, der havde overskriften ”Endnu et søm til Danmarks ligkiste! ”. Læserbrevsskribenten klagede til Pressenævnet over redigeringen, som han mente gjorde hans læserbrev uforståeligt. Pressenævnet fandt det uhensigtsmæssigt, at Jysk Fynske Medier havde foretaget en sådan redigering, at læserbrevet er bragt med et ændret udtryk. Efter en samlet vurdering fandt nævnet imidlertid ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af Jysk Fynske Medier, da der ikke var tale om en så vidtgående redigering, at læserbrevet fremstod forvansket.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over Jysk Fynske Mediers redigering af hans læserbreve bragt under overskrifterne ”Lad være, [Politiker A]! ! bragt den 8. december 2018, ”Ude med riven” bragt den 14. januar 2019 og ”Religioner har fanden skabt. Jeg har kompetencerne til at mene det, jeg gør” bragt den 15. januar 2019 i Jysk Fynske Mediers 13 dagblade, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen vedrører også Jysk Fynske Mediers afslag på at bringe flere af hans læserbreve.

1 Sagsfremstilling

[Klager] har klaget over Jysk Fynske Mediers redigering af tre af hans læserbreve. Han har derudover klaget over, at Jysk Fynske Medier ikke har bragt en række af hans læserbreve stilet til opinionsredaktøren for tillægget avisen Danmark.

Det påklagede bragte læserbrev ”Lad være, [Politiker A]! !

Jysk Fynske Medier bragte den 8. december 2018 [Klager]s læserbrev i avisen Danmark, der er et tillæg i Jysk Fynske Mediers 13 dagblade (Fyens Stiftstidende, JydskeVestkysten, Fyns Amts Avis, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Dagbladet Holstebro, Dagbladet Struer, Folkebladet Lemvig, Viborg Stifts Folkeblad, Randers Amtsavis, Århus Stiftstidende, Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad og Fredericia Dagblad). Læserbrevet blev alene bragt i de trykte udgaver. Det offentliggjorte læserbrev havde overskriften ”Lad være, [Politiker A]! ! og var af Jysk Fynske Medier redigeret i forhold til [Klager]s oprindelige version, der havde overskriften ”Endnu et søm til Danmarks ligkiste! . Den oprindelige version havde følgende ordlyd:

”Før juli 2018 havde INGEN minister i den danske regering læst Migrationspagten. Nu har [Politiker B] og [Politiker C] læst den, og kan ikke lide, hvad der står.

Diplomater er de egentlige arkitekter bag det gigantiske netværk af aftaler, erklæringer og konventioner, som diplomater elsker, men tilhængere af folkestyre og demokrati frygter.

Diplomatiet og embedsmændene har sammen med godhedsindustrien forført folkestyret, og regeringens ministre er for feje til at indrømme det. .

FN’s Migrationspagt bygger på en vedtagelse i FN i 2016 - den såkaldte New York erklæring. Blev vedtaget uden politisk behandling i Danmark.

New York Erklæringen fra 2016 bygger igen på vedtagelsen af den såkaldte 2030-agenda, som igen bygger på “Den Arabiske Dialog” fra 1973, (åbnede for Moskeer, Koranskoler og arabisk kultur for at få olie i Europa). Det, vi i Danmark kalder “Verdensmålene”; er godhedsindustriens bibel og legitimerer den såkaldte statslige udviklingsbistand, som finansierer de store såkaldte INGO’er.

Den blev forhandlet på plads i FN i 2015, og det er her i dette forhandlingsløb og i disse dokumenter vi finder oprindelsen til: 1. At migration fra de fattige til de rige lande er en god ting, der skal fremmes. 2. At migranter skal have rettigheder på linje med de borgere i de lande, de migrerer til. 3. At de rige lande skal forpligte sig til at åbne for migration. 4. At de rige lande skal bære en større del af byrden globalt ved at genhuse fordrevne og fattigdomsflygtninge.

Det var Udenrigsministeriets embedsfolk i Danida, der ledte forhandlingerne ved 2030-agendaen på Danmarks vegne. Og det var store INGO’er som “Save”, “World Vision”, “Plan International”, “Action Aid” og “Oxfam” der er i alliance med Den Tredje Verden i FN, som reelt har bestemt indholdet og uden ingen politisk stillingtagen!

Oven på alt det blev bygget Migrationspagten fra 2017! Hvis Statsminister [Politiker A] skriver under, vil han ikke nationalstaten Danmark, men satser på det internationale liv og måske en EU-post?

[Klager] [Adresse]”

Læserbrevet blev offentliggjort med overskriften ”Lad være, [Politiker A]! ! og havde følgende ordlyd:

”Før juli 2018 havde minister minister i den danske regering læst Migrationspagten. Nu har [Politiker B] og [Politiker C] læst den, og kan ikke lide, hvad der står.

Diplomater er de egentlige arkitekter bag det gigantiske netværk af aftaler, erklæringer og konventioner, som diplomater elsker, men tilhængere af folkestyre og demokrati frygter. Diplomatiet og embedsmændene har sammen med godhedsindustrien forført folkestyret, og regeringens ministre er for feje til at indrømme det. .

Hvis S[Politiker A] skriver under, vil han ikke nationalstaten Danmark, men satser på det internationale liv og måske en EU-post?

[Klager], [Bynavn 1]”

[Klager]s klage over Jysk Fynske Mediers redigering af læserbrevet er modtaget i Pressenævnet den 15. december 2018.

Det påklagede læserbrev ”Ude med riven”

Jysk Fynske Medier bragte den 14. januar 2019 [Klager]s læserbrev i tillægget avisen Danmark i de trykte udgaver af Fyens Stiftstidende, JydskeVestkysten, Fyns Amts Avis, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Dagbladet Holstebro, Dagbladet Struer, Folkebladet Lemvig, Viborg Stifts Folkeblad, Randers Amtsavis, Århus Stiftstidende, Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad og Fredericia Dagblad. Det offentliggjorte læserbrev havde overskriften ”Ude med riven” og var af Jysk Fynske Medier redigeret i forhold til [Klager]s oprindelige version, der havde overskriften ”[Person A] er ude med riven…men”. Den oprindelige version havde følgende ordlyd:

”Som værende ude på den yderste venstrefløj har [Person A] i [Bynavn 2] før været ude med riven efter mig. Hun erindre i OPINION 11/1- billeder af mig med politiuniform i avisen for mere end 30 år siden i relation til [Person B] sagen i OPINION den 5. jan. Jeg har været offentlighedsperson i 44 år og er fotograferet utallige gange i uniform, men væsentligt er; JEG HAR ALDRIG BEDT AVISERNE BRINGE ET FOTO AF MIG! Og som jeg har skrevet i mit nr. 2 svar til [Person B], kender jeg selv til problemstillingen, som han gør gældende i sit svar til mig! Så hus forbi igen [Person A]!

Men det kan blive meget værre. Jeg var engang bedt om at komme i TV-Fyn. Tv-vært [Person C] ville stille mig nogle spørgsmål, og jeg vidste ikke, at vedlagte TV-billede af mig som “Nazi-anklaget” blev vist som oplæg til samtalen, der angik flygtninge. Da jeg kom hjem, glødede min telefon fra vrede venner og familie, der fandt TV-Fyn og [Person C] ualmindelige infame og totalt afmarcheret! Kontorass. ved politiet i [Bynavn 3], [Person D], var hurtig til at tage billedet fra TV-skærmen!

Jeg gik i skole, da tyskerne kom, så jeg fik ødelagt min skolegang og de efterfølgende år, hvor Danmark næsten ikke kunne rejse sig – takket være Hitlers forbryderregime med mord og vold - en røverbande! ALDRIG har jeg udtrykt sympati for nazismen eller den lige artede kommunisme, så det var grebet ud af luften! Og [Person C] har aldrig sagt undskyld – så ringe er han! Vi var til fælles begravelse for ét år siden. Han gemte sig bag en pille!

Fyens Stiftstidendes journalist, [Person E], som kom en del i Tinghuset og havde fordele ved det, og som jeg kendte særdeles godt, brugte næsten en hel forside i Fyens Stiftstidende med store bogstaver på, at jeg var tvangs-forflyttet fra [Bynavn 3] politi til [Bynavn 4] – grebet ud af luften fremfor at spørge mig! [Person E] blev off. sat grundigt på plads af politimesterembedet, men også her: [Person E] har aldrig undskyldt i al sin ynkelighed!

[Person C] satte jeg selv på plads i en senere direkte TV-udsendelse, hvor han gik helt i baglås og fik ødelagt sit forehavende!

Infamiteten har gode kår i medierne, og som de fleste ved, er manglende situationsfornemmelse udbredt inden for standen – noget, der har udmøntet sig med en bundplacering mht. troværdighed i mere end de 64 år, hvor jeg har fulgt standen tæt på bl.a. i politiet.

[Klager]”

Læserbrevet blev af Jysk Fynske Medier offentliggjort med overskriften ”Ude med riven” og havde følgende ordlyd:

”[Person A], [Bynavn 2] erindrer mig 11. januar om billeder af mig med politiuniform i avisen for mere end 30 år siden i relation til [Person B]-sagen her i avisen. Jeg har været offentlighedsperson i 44 år og er fotograferet utallige gange i uniform, men væsentligt er: Jeg har aldrig bedt avisen bringe foto af mig. Infamiteten har gode kår i medierne, og manglende situationsfornemmelse er udbredt inden for standen - noget, der har udmøntet sig med en bundplacering mht. troværdighed i mere end 64 år, hvor jeg har haft den tæt på i politiet.

[Klager], [Bynavn 1]”

[Klager]s klage over det offentliggjorte læserbrev er modtaget i Pressenævnet den 20. januar 2019.

Det påklagede læserbrev ”Religioner har fanden skabt. Jeg har kompetencerne til at mene det, jeg gør”

Jysk Fynske Medier bragte den 15. januar 2019 et læserbrev med [Klager] som afsender i tillægget avisen Danmark i de trykte udgaver af Fyens Stiftstidende, JydskeVestkysten, Fyns Amts Avis, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Dagbladet Holstebro, Dagbladet Struer, Folkebladet Lemvig, Viborg Stifts Folkeblad, Randers Amtsavis, Århus Stiftstidende, Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad og Fredericia Dagblad. Læserbrevet blev derudover bragt på Jysk Fynske Mediers nyhedssites. Det offentliggjorte læserbrev havde overskriften ”Religioner har fanden skabt. Jeg har kompetencerne til at mene det, jeg gør” og indeholdt dele fra to læserbreve, som [Klager] havde indsendt til Jysk Fynske Medier.

Det ene af [Klager]s indsendte læserbreve havde overskriften ”Svar til [Person B] ad 09.01.19” og havde følgende ordlyd:

”Det du skrev i OPINION den 5. jan. [Person B], viste din aversion mod det danske samfund og dets folkevalgte politikere, som de nu gør som de lovede ved valget – ligesom Trump. Altså valgt på bedste, demokratiske måde! At du køre frem mod højrefløjen, hvad det så end er, viser for mig, at du nok er muslim og jeg har ramt en øm tå! Jeg ser til gengæld, at dem, der siger, at “Religionerne har Fanden skabt” får mere og mere ret! Alene dette, at man kan tilhøre en religion, der opfordre til drab på vantro, er jo et sygdomstegn! Da Paven i Rom iværksatte 7 korstog og navnlig mod muslimer, var det lige så sygt! Heldigvis tror jeg ikke på hverken Gud eller Fanden så jeg må jo være frelst?

Min storebror var godt nok kristen, men han kunne altså ikke komme ind i varmen hos Indre Mission – derfor dette med “ikke én af vore”, der medførte “en lille religionskrig”, som ikke var befordrende for hans ægteskab!

Jeg har sammen med min familie været borgerlig og national siden 1933, hvor jeg blev født 19 dage efter Hitlers magtovertagelse og indførelse af socialismen i Tyskland, som hans kammerat Stalin i Sovjet. Men jeg kan se, at jeg heller ikke må være national for dig, men dér gør du regning uden vært! Jeg har godt nok fået stjålet mit dannebrog med flagline, fået fækalierbreve, syge telefonopkald osv., så jeg flager ikke mere, men så kan jeg på trompet spille danske sange og modstandssangen “Det haver så nyligen regnet”!

Jeg gik i skole i [Bynavn 5], da Hitler besatte Danmark i 1940. Jeg var ikke langt fra, da tyske terrorister sprængte et tog, og døde og sårede lå rundt om. Jeg stod på skolens tag 31. okt. 1944 og så RAF bombe [Bynavn 5] Universitet, ligesom jeg måtte gå i skole i krypten under en kirke og endda et år efter krigens ophør, fordi de tyske flygtninge havde ovetaget vores helt nye skole, smadrede og stjålet alt – selv el-kontakterne. Hjem med dem til Tyskland hurtigst muligt!

Vi hadede tyskerne, som det vrimlede med – ca. 20.000 stationeret i [Bynavn 5] som også var den største tyske krigshavn i Danmark. Selvom du er præsenteret for en pistol i Bosnien, [Person B], tror jeg nok, at jeg har oplevet stærkere ting end dig, så jeg er ikke modtagelig for den megen ynk, jeg har været vidne til gennem snart 50 år mht. til det rødbedefarvede pas!

Jeg betragter dig stadig som “politisk soldat”, hvis du bliver ved med at optræde som beskrevet i OPINION og endda i dit svar 19/1- påstår, at minister [Politiker B] (og [Politiker D]) splitter Danmark! Det lover ikke godt! Hvis du er en “pusse-nusse” politimand, som en vis kvindelig, muslimsk betjent, der omfavnede en Burka, så er man rent faktisk en “politisk soldat” og skal ikke være i politiet! Der er også noget, der hedder 5`kolonne. Vi havde én kollega i [Bynavn 3], der var i Hjemmeværnet for at have et automatvåben, så han kunne bekæmpe vores NATO-allierede - amerikanerne, “hvis de besatte Danmark”, som han sagde! Til eksempel skød og dræbte en kriminel, [Person E], 4 unge politifolk i 1965 i Kbhvn. Dengang var det så fredeligt i Danmark at politiet ikke bar våben. Herefter blev det en tjenestepligt at bære pistol, men det viste sig i forskellige politikredse, at nogle nægtede det på grund af, at de var blevet Jehovas Vidner og anså sig for “go’e mennesker”, der ikke øver vold mod andre! Til gengæld ville ingen kolleger udføre patrulje eller anden form for tjeneste sammen med disse “politiske soldater”! De var altså politifolk, man ikke kunne stole på i en given situation, og alle blev også afskediget. Du kan selv tænke videre mht. muslimske brødre [Person B]! Historien taler for sig selv!

Da du sikkert ikke kan Danmarks historie som mig, skal du læse en nyere bog af [Forfatter], “MODSTANDEN – besættelsestidens kampe”, Nyt Nordisk Forlag. Så vil du konstaterer, at helt unge mænd fra alle samfundslag ud fra deres nationale ståsted tog kampen op mod den tyske fjende i 1940.erne; en fjende betydelig større og kampvante inkl. våben og teknik end serberne i Bosnien. Trods svære odds, kæmpede og døde de unge mænd, selvom de blev tilbudt asyl i Sverige! De var sande helte og nationale danskere, der satte livet på spil for Danmark! Og alle danske flygtninge vendte tilbage fra Sverige til Danmark efter krigen!

Fru [Person F] i [Bynavn 6] må gerne læse med her, så er der plads til et læserbrev mere i OPINION!

Om dit ungdomsbillede af dig i politiuniform dette: Jeg skrev engang som privat med privatadresse et læserbrev i Fyns Amts Avis om lokale trafikforhold, hvor jeg har boet i mange år. Uden min viden skrev avisen min politititel og satte et foto af mig i avisen (selvom alle i lokalområdet kender mig) iført politiuniform. Sikke en ballade i politigården fra forudsætningsløse kolleger og politimester! Så jeg kender udmærket problemstillingen.

NB: Jeg har været i Slovenien, Kroatien, Bosnien og stået ved en massegrav. Endda på øen var på motorcykel. Jeg har været i Auschwitz, Bergen Belsen og de store jødiske folkemordsgrave i Baltikum. Jeg ved godt, hvad det drejer sig om, men jeg ved også, at Danmark er MIT land. Derfor har jeg også båret våben i 54 år (militæret, Hjemmeværnet og politiet) – klar til at forsvare det! Så godt et land er det. . . eller rettere VAR! I dag er det et splittet og forvirret folk – ikke mindst grundet en enorm tilstrømning af fremmede, der har ødelagt/intimideret det homogene, danske folk. Og det er alvorligt!

Til orientering: Sidste “rene” danskerstatistik 1. jan. 1960 viste en befolkning på 4.563.400. Kvinderne kom derefter ud på arbejdsmarkedet, og lige siden er der født færre danske børn af æt (slægt) end tidligere! Sidste kvartal i 2018 viste, at der nu er mindst 5.785.864 personer i Danmark eller mere end 1.222.464 og altså fremmede! De demografiske forudsigelser er rystende, men det har danskerne kun sig selv at takke for – ingen nævnt, ingen glemt! Så jeg er glad for at være så gammel, som jeg er!

[Klager], Politiemeritus, 85 år.

[Adresse],

[Adrese]”

Det andet læserbrev, som [Klager] havde indsendt til opinionsredaktøren for tillægget avisen Danmark (Jysk Fynske Medier), var et svar til en person ved navn [Person G]. Af læserbrevet fremgik følgende:

”[Person G] i [Bynavn 7] stiller i OPINION 12/1- spørgsmål ved kompetencen til at skrive dét, jeg skriver om kvinders og andres ret til at slå fra sig! Lige dette [Person G]: Jeg har levet i en verden gennem 45 år med lovstof - herunder straffelov, så du kan tage det roligt! Og jeg har bestridt mange poster i telegraf og postvæsenet, militæret, hjemmeværnet og politiet og modtaget medaljer, så jeg vil blot stille dig det enkle spørgsmål, som stilles både i militæret og politiet; “Hvad vil du gøre som våbenløs med en voldsmand og psykopat oven på dig i færd med at kvæle dig eller vil skære halsen over på dig - måske voldtage”? Da er dét med øjnene det sidste våben du har, men også effektfuld! Det er nødværge og straffrit – hvad ellers? Det undre mig, at du ikke ved det. Du har nok ikke været soldat, hvor man lærer det?

Jeg er ikke i tvivl om, at du er så godt et menneske, at du tænker først og fremmest på voldsmanden og hellere vil dø i den “gode sags” tjeneste – dig om dét, men der er stadig mange mennesker, der gerne vil leve deres liv videre sammen med deres familie, børn og venner!

[Klager]

Politiemeritus

[Adresse],

[Adresse]. ”

Den 15. januar 2019 bragte Jysk Fynske Medier læserbrevet ”Religioner har fanden skabt. Jeg har kompetencerne til at mene det, jeg gør” med [Klager] som afsender. Læserbrevet havde følgende indhold:

”[Klager], [Adresse].

REPLIK: Svar til [Person B]: Det, du skrev 5. januar, viste din aversion mod det danske samfund og dets folkevalgte politikere, som nu gør som de lovede ved valget – ligesom Trump. Altså valgt på bedste, demokratiske måde!

At du kører frem mod højrefløjen viser for mig, at du nok er muslim, og jeg har ramt en øm tå!

Jeg ser til gengæld, at dem, der siger, at ”religionerne har fanden skabt” får mere og mere ret! Heldigvis tror jeg ikke på hverken Gud eller Fanden, så jeg må jo være frelst?

Jeg betragter dig stadig som ”politisk soldat”, hvis du bliver ved med at optræde som beskrevet – og påstår, at [Politiker B] (og [Politiker D]) splitter Danmark! Det lover ikke godt! Hvis du er en ”pusse-nusse” politimand, som den betjent, der omfavnende en burka, så er man en ”politisk soldat” og skal ikke være i politiet!

[Person G] stiller 12. januar spørgsmål ved kompetencen til at skrive dét, jeg skriver om kvinders og andres ret til at slå fra sig. Jeg har levet i en verden gennem 45 år med lovstof – herunder straffelov, så du kan tage det roligt. Og jeg har bestridt mange poster i telegraf og postvæsenet, militæret, hjemmeværnet og politiet og modtaget medaljer, så jeg vil blot stille dig det enkle spørgsmål, som stilles både i militæret og politiet; ”Hvad vil du gøre som våbenløs med en voldsmand og psykopat over på dig i færd med at kvæle dig – måske voldtage?

Jeg er ikke i tvivl om, at du er så godt et menneske, at du tænker først og fremmest på voldsmanden og hellere vil dø i den ”gode sags” tjeneste – dig om dét, men der er stadig mange mennesker, der gerne vil leve deres liv videre sammen med deres familie, børn og venner! ”

[Klager]s klage over det offentliggjorte læserbrev er modtaget i Pressenævnet den 20. januar 2019.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

God presseskik

[Klager] har indledningsvis anført, at karteldannelsen af Jysk Fynske Medier sikkert har været økonomisk rigtig, men at det redaktionelt virker rodet. Han har anført, at man kan sende et læserbrev til Fyns Amts Avis og så finde ud af, at det har været bragt i Aarhus Stiftstidende, selv om budskabet i læserbrevet er til en lokalitet eller én person i lokalsamfundet. Det mener han ikke er abonnentvenligt.

Ikke bragte læserbreve

[Klager] har klaget over, at Jysk Fynske Medier har afvist at bringe følgende læserbreve stilet til opinionsredaktøren for tillægget avisen Danmark:

”Tiderne skrifter” (anmodning sendt den 28. september 2018 til Jysk Fynske Medier)

”Hvem var dèt, der fremmede fhv. PET chef, [Person H]s, karriere? (anmodning sendt den 8. oktober 2018 til Jysk Fynske Medier)

”Tobakskrigen raser” (genanmodning sendt den 16. november 2018 til Jysk Fynske Medier)

”Screening af legemspulsåren” (anmodning sendt den 16. november 2018 og genanmodning sendt den 22. november 2018 til Jysk Fynske Medier)

Bragte læserbreve

- Læserbrevet ”Lad være, [Politiker A]! !

[Klager] har blandt andet anført, at dette ”volapyk” er forfattet af redaktør [Oponionsredaktøren] og ikke af ham, selv om hans navn er sat under. Han har modtaget henvendelser fra folk, der undrer sig over, at han ikke plejer at skrive uforståeligt som i dette tilfælde.

Han har henvist til sin mail til [Oponionsredaktøren] den 8. december 2018, hvori han skriver, at han ikke har fået forelagt ændringerne i hans indsendte læserbrev ”Endnu et søm til Danmarks ligkiste! forud for offentliggørelsen.

- Læserbrevet ”Ude med riven”

[Klager] har blandt andet anført, at opinionsredaktør [Oponionsredaktøren] den 14. januar 2019 bragte et ”totalt manipuleret indlæg” i hans navn. Indholdet i det offentliggjorte læserbrev ”Ude med riven” har meget lidt med hans læserbrev ”[Person A] er ude med riven…men” at gøre. Han betragter det som en nedgørelse af ham og mener, at der er tale om censur, som ikke har noget med en redaktionel handling at gøre.

- Læserbrevet ”Religioner har fanden skabt. Jeg har kompetencerne til at mene det, jeg gør”

[Klager] har blandt andet anført, at det offentliggjorte læserbrev af 15. januar 2019, der blev bragt i hans navn, udgjorde et ”maltrakteret og censureret svar helt uden den mening og indhold, der var tiltænkt Elvar og læserne! . Han har i den forbindelse anført, at for eksempel teksten vedrørende Danmarks Statistik igen var blevet bortredigeret, hvilket også er sket tidligere. Dertil fik [Person B] stillet næsten en hel avisside til rådighed den 5. januar 2019, mens han alene fik bragt et lille indlæg på ni spaltelinjer den 15. januar 2019.

Han har yderligere anført, at [Oponionsredaktøren] i det offentliggjorte læserbrev med overskriften ”Religioner har fanden skabt. Jeg har kompetencerne til at mene det, jeg gør”.

har sammenskrevet to af hans læserbreve. Det ene læserbrev var et svar til [Person B], og det andet et svar til [Person G], hvilket er grov manipulation. Han har endelig anført, at det offentliggjorte læserbrev blev bragt uden hans samtykke til redigeringen og sammenskrivningen, hvilket er i strid med god presseskik.

2.2 Jysk Fynske Mediers synspunkter

God presseskik

Ikke bragte læserbrev

Jysk Fynske Medier har henvist til mediernes principielle ret til at redigere deres eget indhold og afgøre, hvad der publiceres.

Bragte læserbreve

Jysk Fynske Medier har anført, at forkortelse af læserbreve er et led i den almindelige redigeringsret, og at der på debatsiderne i tillægget avisen Danmark gøres opmærksom på dette med formuleringen: ”Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg”.

- Læserbrevet ”Lad være, [Politiker A]! !

Jysk Fynske Medier har anført, at redigeringen af læserbrevet er sket, uden at det har forvansket kernebudskabet i klagers læserbrev med overskriften ”Endnu et søm til Danmarks ligkiste! .

- Læserbrevet ”Ude med riven”

Jysk Fynske Medier har anført, at redigeringen af læserbrevet er sket, uden at det har forvansket kernebudskabet i klagers læserbrev med overskriften ”[Person A] er ude med riven…men”.

- Læserbrevet ”Religioner har fanden skabt. Jeg har kompetencerne til at mene det, jeg gør”

Jysk Fynske Medier har anført, at forkortelsen af klagers meget lange læserbreve er sket ved at redigere to svar om samme emne sammen til ét indlæg med titlen ”Religioner har Fanden skabt. Jeg har kompetencerne til at mene det, jeg gør”. Det giver fuld mening at sammenskrive to indlæg, der begge svarer på læserbreve fra andre debattører om det samme emne.

Samlet set er det således Jysk Fynske Mediers opfattelse, at redigeringen af de påklagede læserbreve og afvisningen af andre er sket i fuld overensstemmelse med de vejledende regler om god presseskik, de almindelige principper om mediers frie redigeringsret og medieansvarslovens § 3, stk. 2, som fastslår, at den ansvarshavende chefredaktør ”er beføjet til at træffe endelig afgørelse om skriftets indhold”.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Hanne Schmidt, Jørn Mikkelsen, Lars Lindskov og John Meinert Jacobsen.

God presseskik

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det følger af medieansvarslovens § 34, at ”massemediernes indhold og handlemåde” skal være i overensstemmelse med god presseskik. Det er således mediet og ikke den enkelte områderedaktør, journalist eller skribent, som er part i Pressenævnets sag. Det er således den ansvarshavende redaktør, der eventuelt pålægges at offentliggøre en kendelse fra Pressenævnet efter medieansvarslovens § 49, jf. § 3, stk. 1.

Det bemærkes endvidere, at læserbreve sendt til medier under samme mediekoncern, som tilfældet er med Fyns Amts Avis, Fyens Stiftstidende og de øvrige medier i mediekoncernen Jysk Fynske Medier, generelt må forventes også at kunne blive anvendt i andre af koncernens medier, medmindre der foreligger en konkret og dokumenteret aftale om det modsatte. Anvendes læserbrevet af andre medier inden for samme koncern, vil det være hensigtsmæssigt, hvis læserbrevsskribenten orienteres herom.

- Ikke bragte læserbreve

[Klager] har klaget over, at Jysk Fynske Medier har afvist at bringe følgende af hans læserbreve stilet til opinionsredaktøren for tillægget avisen Danmark: ”Tiderne skrifter”, ”Hvem var dèt, der fremmede fhv. PET chef, [Person H]s, karriere? , ”Tobakskrigen raser” og ”Screening af legemspulsåren”.

Det er Pressenævnets opfattelse, at der gælder et almindeligt princip om, at redaktøren som udgangspunkt er berettiget til at redigere mediet og beslutte, hvad man vil bringe i avisen. Det bemærkes dog generelt, at en avis (redaktøren) på baggrund af sin egen eller sine medarbejderes adfærd kan have forpligtet sig til at bringe en given omtale.

Pressenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at Jysk Fynske Medier har forpligtet sig til at bringe [Klager]s læserbreve.

Denne del af klagen afvises herefter som åbenbart grundløs, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

Bragte læserbreve

Redaktøren er i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet som udgangspunkt berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Det vil

sige, at det ligger inden for grænserne af redaktørens redigeringsret at afvise at omtale forhold, der for en af parterne forekommer centrale, ligesom det er op til redaktøren at vælge og

fravælge materiale og kilder, så længe de indholdsmæssige krav til den bragte information

iagttages.

Et massemedie har således som led i den redaktionelle proces ret til på egen hånd at forkorte

og redigere i manuskripter til læserbreve og debatindlæg, såfremt skribentens opfattelse efter

foretagne forkortelser og redigering fremstår som uforvansket.

- Læserbrevet ”Lad være, [Politiker A]! !

[Klager] har klaget over Jysk Fynske Mediers redigering af hans læserbrev med overskriften ”Endnu et søm til Danmarks ligkiste! , der ikke inden offentliggørelsen blev forelagt for ham.

Jysk Fynske Medier har ved redigeringen af [Klager]s læserbrev ”Endnu et søm til Danmarks ligkiste! ændret overskriften til ”Lad være, [Politiker A]! ! ”, ligesom der af hovedindholdets brødtekst er udeladt afsnit med faktuelle oplysninger, der kan relatere sig til andet i læserbrevets tekst. Jysk Fynske Medier har endvidere lavet to forstyrrende slåfejl i begyndelsen af det offentliggjorte læserbrev, hvor der står ”minister minister” i stedet for ”INGEN minister”, som er ordlyden i [Klager]s læserbrev, og dernæst i slutningen, hvor der står ”S[Politiker A]” i stedet for ”Statsminister [Politiker A]”.

Pressenævnet finder det uhensigtsmæssigt, at Jysk Fynske Medier har foretaget en sådan redigering, at [Klager]s læserbrev er bragt med et ændret udtryk. Nævnet finder imidlertid efter en samlet vurdering ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af Jysk Fynske Medier, da der ikke er tale om en så vidtgående redigering, at læserbrevet fremstår forvansket.

- Læserbrevet ”Ude med riven”

[Klager] har klaget over Jysk Fynske Mediers redigering af hans læserbrev ”[Person A] er ude med riven…men”. Han mener, at det offentliggjorte læserbrev ”Ude med riven” har meget lidt med hans læserbrev at gøre.

Pressenævnet finder, at budskabet i [Klager]s læserbrev ikke fremstår forvansket på grund af Jysk Fynske Mediers redigering. Nævnet finder således, at det fortsat kommer til udtryk i læserbrevet, at [Klager] aldrig har ønsket sit foto offentliggjort i avisen.

På denne baggrund finder nævnet, at Jysk Fynske Medier ikke har overskredet de vide rammer for redigering, og nævnet udtaler ikke kritik af Jysk Fynske Medier.

- Læserbrevet ”Religioner har fanden skabt. Jeg har kompetencerne til at mene det, jeg gør”

[Klager] har klaget over Jysk Fynske Mediers redigering og har anført, at Jysk Fynske Medier i det offentliggjorte læserbrev har sammenskrevet to af hans indsendte læserbreve. Han har anført, at det ene læserbrev var et svar til [Person B], og det andet et svar til [Person G]. Han har derudover anført, at det offentliggjorte læserbrev blev bragt uden hans samtykke, hvilket han mener er i strid med god presseskik.

Selv om [Klager] har indsendt to læserbreve, hvori han svarer på henholdsvis [Person B]’ indlæg bragt den 5. januar 2019 og [Person G]s indlæg bragt den 12. januar 2019, finder Pressenævnet, at Jysk Fynske Medier ikke har overskredet de vide rammer for redigering ved at bringe et samlet læserbrev med [Klager]s replikker over for to forskellige skribenter. Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af det bragte læserbrev, hvilken skribent [Klager] skriver til. Pressenævnet finder derudover, at indholdet af [Klager]s læserbreve ikke fremstår forvansket på grund af Jysk Fynske Mediers afkortning og redigering. Nævnet finder således, at [Klager]s holdning, forsvar og kritik fortsat kommer frem i læserbrevet. Endvidere finder nævnet, at Jysk Fynske Mediers overskrift anses for at have dækning i læserbrevets indhold.

Pressenævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik af Jysk Fynske Medier i forhold til læserbrevet ”Religioner har fanden skabt. Jeg har kompetencerne til at mene det, jeg gør”.

Afgjort den 21. februar 2019