Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om fremme af privat udlejningsbyggeri

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov om fremme af privat udlejningsbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 7. december 2004, ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 23. december 2006.

§ 3

Lov om fremme af privat udlejningsbyggeri finder fortsat anvendelse på endelige tilsagn om andel i investeringsrammen for 2003 eller om andel i bevillingsrammen for 2004 eller 2005.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Eva Kjer Hansen