Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, ændres »155.900 kr.« til: »156.300 kr.«.

2. I § 7, stk. 7, ændres »33.900 kr.« til: »34.000 kr.«.

3. I § 7, stk. 10, ændres »142.700 kr.« til: »143.200 kr.«.

4. I § 17, stk. 1, nr. 1, ændres »155.900 kr.« til: »156.300 kr.«.

5. I § 17, stk. 1, nr. 2, ændres »33.900 kr.« til: »34.000 kr.«.

6. I § 17, stk., 1, nr. 3, ændres »142.700 kr.« til: »143.200 kr.«.

 

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2007 og har virkning fra den 1. januar 2007.

Socialministeriet, den 17. januar 2007

P.M.V.
Thomas Børner

/Karin Ingemann