Den fulde tekst
L 198
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Justering af tilskudsordning til nedsættelse af færgetakster for personbefordring til og fra visse øer, etablering af en særlig godsordning for Mandø og adgang til at yde støtte ved et eventuelt driftsunderskud ved en afløserfærge).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA)).
Fremsat skr 13/3 19
Lovf som fremsat 13/3 19
1.beh 28/3 19
Betænkning 10/4 19
2.beh 23/4 19
Lovf optrykt efter 2.beh 23/4 19 Tillæg H
3.beh 25/4 19
Lovf som vedt 25/4 19
Lov nr 513 af 1. maj 2019
Ordførere: (1.beh) Troels Ravn (S), Mette Hjermind Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Henning Hyllested (EL), Leif Mikkelsen (LA), Roger Courage Matthisen (ALT), Karsten Hønge (SF).
Ministre: (1.beh) økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Landdistrikter og Øer(ULØ).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Regeringen (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik i november 2018 en aftale om justering af tilskudsordningerne til nedsættelse af færgetakster for personbefordring og godstransport på ikkestatslige færgeruter til og fra visse øer. Lovforslaget udmønter de initiativer i aftalen, som kræver ny lovgivning.
Lovforslaget kompenserer de kommuner, som ellers ville få et mindre tilskud på passagerområdet som følge af en ny fordelingsnøgle, der tager højde for forskydninger i omsætnings- og trafiktal. Kommuner med små øer får større fleksibilitet til selv at beslutte, hvornår tilskudsmidlerne på passagerområdet skal anvendes inden for en tidsramme på maksimalt 46 uger sammenlagt i kalenderåret.
Økonomi- og indenrigsministeren kan yde et årligt tilskud på 91.000 kr. til Esbjerg Kommune for at etablere en særlig ordning for Mandø med fælles transport af gods til og fra fastlandet.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.