Den fulde tekst
L 202
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge motorkøretøjer og for ulovlig støj fra motordrevne køretøjer).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen (LA)).
Fremsat skr 13/3 19
Lovf som fremsat 13/3 19
1.beh 28/3 19
Betænkning 25/4 19
2.beh 30/4 19
3.beh 2/5 19
Lovf som vedt 2/5 19
Lov nr 556 af 7. maj 2019
Ordførere: (1.beh) Rasmus Prehn (S), Kim Christiansen (DF), Hans Andersen (V), Leif Mikkelsen (LA), Roger Courage Matthisen (ALT), Karsten Hønge (SF), Brigitte Klintskov Jerkel (KF).
Ministre: (1.beh) transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
Efter 1.beh henvist til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Forslaget har til formål at forhøje bøderne for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler på busser og lastbiler. Forslaget indeholder derfor retningslinjer, hvor bødeudmålingen foreslås forhøjet til 5.000 kr. for føreren og 10.000 kr. for ejeren i førstegangstilfælde.
Forslaget har derudover til formål at hæve bødeniveauet for ulovlig støj fra motordrevne køretøjer, som på grund af konstruktive ændringer eller manglende vedligeholdelse støjer mere end tilladt, eller som betjenes på en sådan måde, at det støjer unødig meget. Forslaget indeholder derfor retningslinjer, så bøden forhøjes til 2.500 kr. i førstegangstilfælde.
Forslaget indeholder desuden regler, hvorefter føreren og ikke kun ejeren af et motordrevet køretøj, som afgiver ulovlig støj, kan pålægges et bødeansvar.
Ifølge forslaget træder loven i kraft den 1. januar 2020.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 100 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.