Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. marts 2019

Forslag

til

Lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

(Bestyrelsessammensætning)

§ 1

I lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende grunduddannelse, som ændret ved § 41 i lov nr. 1518 af 18. december 2018 og § 12 i lov nr. 1736 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Det samlede antal bestyrelsesmedlemmer med stemmeret udvides op til det ulige antal, som sikrer, at alle kommunalbestyrelser i institutionens dækningsområde kan udpege et bestyrelsesmedlem, jf. § 12, stk. 2, nr. 1. For institutioner, hvor udvidet medarbejderrepræsentation anvendes, jf. § 12, stk. 3, 2. pkt., kan undervisningsministeren tillade, at det samlede antal bestyrelsesmedlemmer med stemmeret kan være højere end det antal, som følger af stk. 2 eller af 1. pkt.«

2. § 11, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Undervisningsministeren kan for institutioner med dækningsområder inden for otte kommuner eller derover eller ved udvidet medarbejderrepræsentation, jf. § 12, stk. 3, 2. pkt., tillade, at det samlede antal bestyrelsesmedlemmer med stemmeret kan være op til 15.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 2, træder i kraft den 1. maj 2022.

Folketinget, den 19. marts 2019

Pia Kjærsgaard

/ Karen J. Klint