Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om regulering af takster for lægeerklæringer pr. 1. april 2019 til brug for administrationen af lov om arbejdsskadesikring

I henhold til aftaler mellem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Lægeforeningen og efter bemyndigelse fastsættes taksterne for honorering af lægeerklæringer udfærdiget på autoriserede blanketter pr. 1. april 2019 således:

Navn
1. april 2019
Indledende attest ASK 010 - lægeerklæring I
607 kr.
Funktionsattest ASK 020 - Generel funktionsattest
1.214 kr.
Funktionsattest ASK 210 - Psykiske følger
1.214 kr.
Funktionsattest ASK 220 - Øje
1.214 kr.
Funktionsattest ASK 230 - Nakke-hals
1.214 kr.
Funktionsattest ASK 240 - Brystryg og lænderyg
1.214 kr.
Funktionsattest ASK 280 - brok
1.214kr.
Funktionsattest ASK 290 - Hørelse
1.214 kr.
Tillæg for nyoptaget toneaudiometri
303 kr.
Tillæg for nyoptaget taleaudiometri
303 kr.
Tillæg for nyoptaget stapediusrefleksmåling
151 kr.
Funktionsattest ASK 310 - Skulderled/overarm
1.214 kr.
Funktionsattest ASK 320 - Albueled
1.214 kr.
Funktionsattest ASK 330 - Underarm
1.214 kr.
Funktionsattest ASK 340 - Håndled
1.214 kr.
Funktionsattest ASK 350 - Fingre
1.214 kr.
Funktionsattest ASK 410 - Hofte/lårben
1.214 kr.
Funktionsattest ASK 420 - Knæled
1.214 kr.
Funktionsattest ASK 430 - Underben
1.214 kr.
Funktionsattest ASK 440 - Fodled
1.214 kr.

I henhold til aftaler mellem Lægeforeningen og Moderniseringsstyrelsen og efter bemyndigelse fastsættes taksterne for honorering af lægeerklæringer udfærdiget på autoriserede blanketter pr. 1. april 2019 således:

Navn
1. april 2019
Anmeldelse af erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse
218 kr.
Supplement ved anmeldelse af høreskader
573 kr.

Taksterne i tabellerne gælder også ved administrationen af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Taksten for den i lovens § 20 nævnte lægeerklæring om uarbejdsdygtighed udgør 200 kr. pr. 1. april 2019.

Taksterne er alle opgivet eksklusive moms.

Beskæftigelsesministeriet, den 27. marts 2019

Troels Lund Poulsen

/ Vibe Westh