Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering af sats for boligopvarmning pr. 1. april 2019

(Til samtlige ministerier mv.)

1. Ifølge § 4, stk. 2, i aftale af 21. april 2004 om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser, jf. cirkulære af samme dato (Perst. nr. 027-04), reguleres prisen på varme årligt pr. 1. april på grundlag af udviklingen i fjernvarmeindekset fra december til december.

2. Som følge af udviklingen i fjernvarmeindekset fra december 2017 til december 2018 nedsættes den i aftalens § 1, stk. 3, nævnte sats for opvarmning af boligen og levering af varmt vand pr. 1. april 2019 til 159 kr. pr. nettokvadratmeter.

3. Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2019.

Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9215 af 4. april 2018 om regulering af sats for boligopvarmning pr. 1. april 2018 (Modst. nr. 003-18).

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, den 26. marts 2019

Pernille Thorsteen Madsen

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 009-19