Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om mærkning af oksekød

Vejledningen beskriver ordningen for mærkning af oksekød. Ordningen er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000. Forordningen kræver, at alle, som omsætter oksekød i EU, skal mærke kødet med en række obligatoriske oplysninger. Endvidere beskriver vejledningen de særlige krav til mærkning af kalvekød.

Vejledningen kan findes digitalt og hentes i pdf-format på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Oksekødsvejledning/Sider/default.aspx

Fødevarestyrelsen, den 26. marts 2019

Pernille Lundquist Madsen

/ Tereza Gabriel