Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udvidelse til Færøerne af protokol af 2. maj 1996 om ændring af IMO-konventionen af 19. november 1976 om begrænsning af ansvaret for søretlige krav og opsigelse af konventionen (Globalbegrænsningskonventionen)

Med virkning fra den 9. januar 2019 er protokol af 2. maj 1996 om ændring af IMO-konventionen af 19. november 1976 om begrænsning af ansvaret for søretlige krav og opsigelse af konventionen udvidet til at omfatte Færøerne. Der henvises til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 28 af 14. oktober 2004, Lovtidende C.

Udenrigsministeriet, den 16. april 2019

Anders Samuelsen